Soft Landings -työpaja tiimeille

Soft Landings -työpaja kansainvälisille tiimeille on koulutus kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämiseksi ja monikulttuurisen viestinnän tehostamiseksi.
kansainvälinen työtiimi tietokoneen äärellä

Yleistä

Työskenteleminen ja viestiminen kansainvälisissä tiimeissä on monelle arkea nykyään, ja kansainväliset osaajat tuovat yrityksen ja organisaation tiimeihin monenlaista hyötyä. Jotkut tiimit ja organisaatiokulttuurit toimivat tällaisessa ympäristössä sujuvasti mutta toiset saattavat kompastella kulttuuristen erilaisuuksien tunnistamisessa ja niistä hyötymisessä, mikä voi johtaa väärinkäsitysten ja väärintulkintojen riskien kasvuun ja alhaisempaan tehokkuuteen.

Tämä koulutus antaa yritysten ja organisaatioiden työntekijöille syvällistä ymmärrystä kulttuurien ja viestinnän roolista, kun työskennellään kansainvälisissä ja monikulttuurisissa tiimeissä ja asiayhteyksissä. Kulttuurisesti moninaisissa tilanteissaaasteita tulee haasteita väistämättä eteen, mutta vähäinenkin ymmärrys monesti vie jo pitkälle. Tässä työpajassa keskitytään kansainvälisissä ja monikulttuurisissa tiimeissä työskentelyn positiivisiin puoliin, ymmärtämyksen laajentamiseen ja moninaisuuden arvostamiseen. Tämä tietämys vahvistaa työntekjöiden välisiä suhteita ja auttaa luomaan tyytyväisiä, hyvin toimivia ja tehokkaita tiimejä.

Tämän työpajan suoritettuaan:

  • osallistujilla on laajempi ymmärrys kulttureihin ja monikulttuuriseen viestintään liittyvistä malleista
  • osallistujat ovat valmiimpia houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia organisaatioonsa ja saamaan kansainväliset tulokkaat tuntemaan olonsa tervetulleiksi, ja näin kansainvälisten tiimien jäsenet pystyvät osaltaan luomaan moninaisempaa ja hyväksyvämpää työyhteisöä
  • osallistujille muodostuu laajempi ymmärrys tiimin jäsenten kulttuureista sekä vahvuuksista, joita monikulttuurisella ja moninaisella tiimillä voi olla.

Tämä laajempi monikulttuurinen ymmärrys tarjoaa organisaation työntekijöille ja johdolle työkaluja ja tietoa, jonka avulla voidaan luoda inklusiivinen ja osallistava työympäristö, joka sopii erilaisia taustoja omaaville työntekijöille. Yrityksen tai organisaation (liike)toimintakin voi saavuttaa täyden potentiaalinsa, kun moninaisen työvoiman kaikki erityiset voimavarat saadaan täyskäyttöön.

Kesto

Työpaja kestää kolme tuntia. Se sisältää Oulun yliopiston kansainvälisten työyhteisöjen asiantuntijan luennon, tiimiharjoituksia sekä aikaa yhteisiin ryhmäkeskusteluihin ja kysymyksiin.

Ryhmäkoko

Sopii 3–8 henkilön tiimeille.

Toteutus

Työpaja toteutetaan paikan päällä Oulun yliopiston tai asiakkaan tiloissa.

Kieli

Työpaja toteutetaan englannin kielellä, mutta se voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös suomeksi tai molemmilla kielillä.

Hinta

600 €/tiimi + alv. Pyydä tarjousta eri kokoisille tiimeille tai muille toteutuksille.

Lisätietoja

David Delahunty
Suunnittelija
Oulun yliopisto
Sähköposti: david.delahunty@oulu.fi
Puh: 0504731982