Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään täydennyskoulutuksena. Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (1120/2010 ja 533/2018) määrittelee psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoterapeuttikoulutuksen järjestäjän, sisällön, koulutuksen laajuuden ja opiskelijavalinnan kriteerit.

Ammattina psykoterapeutti

Psykoterapia perustuu tieteellisesti tutkittuun teoreettiseen tietoon ja käytännössä todettuun näyttöön. Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan erilaisia mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ja vuorovaikutuksellisia ongelmia, jotka ilmenevät ihmisen psyykessä, kehossa tai sosiaalisissa suhteissa. Psykoterapian tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmia ja niiden aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.

Psykoterapeutti on määritelty terveydenhuollon ammattihenkilöksi ja häntä sitovat samat yleiset ja erityiset hoitotoimintaa koskevat vaatimukset kuin muitakin terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntää hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Oulun yliopistossa järjestetään useiden eri psykoterapiasuuntausten koulutuksia, kuten psykoanalyyttinen/psykodynaaminen psykoterapia, perhe- ja paripsykoterapia, traumapsykoterapia, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapia sekä integratiivinen yksilöpsykoterapia.

Valintakriteerit ja hakuopas

Valintakriteerit ja lisätietoa hakemisesta löydät Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta. Tutustuthan huolellisesti valintakriteereihin ennen hakemuksen täyttämistä.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksiin haetaan huhtikuusta 2023 alkaen Opintopolussa.

Huom! Tammikuussa 2024 käynnistyvään traumapsykoterapeuttikoulutukseen haetaan vielä entiseen tapaan koulutussivun kautta.

Käynnissä olevat koulutukset

Etsitkö tietoa Oulun yliopiston parhaillaan käynnissä olevista psykoterapeuttikoulutuksista? Oheisesta linkistä löydät kaikki tällä hetkellä meneillään olevat koulutuksemme.

Tiedustelut ja yhteydenotot

Psykoterapeuttikoulutusten yhteyshenkilöt

Kristiina Simojoki, koulutussuunnittelija
kristiina.simojoki(at)oulu.fi
p. 0294 487339
Tiedustelut koulutuksista, opiskelijavalinta, koulutuksiin hakeutuminen, kouluttajien ja opiskelijoiden yhteyshenkilö, markkinointi, kouluttajien kilpailutus

Sari Vierelä, koulutussuunnittelija
sari.vierela(at)oulu.fi
p. 0294 487671
Tiedustelut koulutuksista, opiskelijavalinta, koulutuksiin hakeutuminen, kouluttajien ja opiskelijoiden yhteyshenkilö, markkinointi, kouluttajien kilpailutus

Teija Skants, koulutusassistentti
teija.skants(at)oulu.fi
p. 0294 483204
Laskutus ja tilavaraukset

Opinto-ohjaus/opintoneuvonta
Voit varata sähköpostitse ajan opinto-ohjaukseen/-neuvontaan kun suunnittelet hakemista psykoterapeuttikoulutukseen. Ajan voit varata Kristiina Simojoelle. Tapaaminen voidaan järjestää etä- tai lähitapaamisena.

Lääketieteellisen tiedekunnan psykoterapeuttikoulutusten vastuuhenkilö
Päivi Lindholm, lastenpsykiatri, yliopisto-opettaja
paivi.lindholm(at)oulu.fi