Täydennyskoulutuksen myötä unelmien ammattiin

Viime vuosina lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt valtavasti yhteiskunnassamme – koronan ollessa vain jäävuoren huippu jo pitkään jatkuneelle pahoinvoinnille. Pahoinvointi on laajojen yhteisöjen ongelma, jonka juurisyitä selvittämällä pyritään selvittämään mistä lasten ja nuorten huono olo kumpuaa.
Ihmisten pahoinvoinnin myötä myös pula psykoterapeuttiosaamisesta on nostanut päätään.
Opiskelijatarina_Virpi_Paananen

Virpin tarina

Virpi Paananen on psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti ja psykoterapeutti. Hän valmistui Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksesta keväällä 2023, jossa hän suuntautui psykodynaamiseen lasten ja nuorten psykoterapiaan. Psykodynaaminen lasten ja nuorten psykoterapia pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta.

Mistä kaikki alkoi?

Ensi kosketuksen Virpi sai psykodynaamiseen psykoterapiaan reilu vuosikymmen sitten, työskennellessään lasten psykiatrian poliklinikalla. Vielä tuolloin hän ei kuitenkaan kokenut olevansa valmis hakeutumaan psykoterapeuttikoulutukseen, vaan suoritti myöhemmin Psykodynaamisen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutuksen vuosina 2019–2023. Tänä päivänä hän toimii ammatinharjoittajana tarjoten psykoterapiaa kaikenikäisille asiakkaille. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu työnohjausta ja perheterapiaa.


Kaikki tapahtui pikkuhiljaa – keskittyessään ainoastaan terapiatyöhön mielenkiinto ihmisen mielen tutkimiseen alkoi herätellä Virpissä kysymyksiä. Millaista lapsen ja nuoren normaali tai häiriintynyt kehitys on? Miten lasten ja nuorten kehitystä tuetaan psykoterapian avulla? Mitä keinoja on käytettävissä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi? Millainen on minun oma käsitys psykoterapiasta ja mitä minun omat tunteeni tarkoittavat terapiaa tehdessäni?

Ennen koulutukseen hakeutumista Virpi otti selvää eri psykoterapiasuuntauksista ja keskusteli alan ammattilaisten kanssa. Hän rohkenee suositella jokaiselle psykoterapiakoulutukseen hakeutumista harkitsevalle samaa – keskustelu alalla työskentelevien ja koulutuksen jo käyneiden kanssa, avartaa ja herättelee omaa ajattelumaailmaa. Hän suosittelee jokaiselle psykoterapiakoulutukseen osallistuvalle paljon omaa psykoanalyysia ja työnohjausta.

”Mikäli mahdollista hakeudu analyytikon arviointi käynneille miettiäksesi, mitä analyysissa käynti vaatii sinulta ja perheeltäsi. Mieti ennen koulutukseen hakemista, mistä löydät aikaa tehdä kaikki koulutukseen vaadittavat asiat, mistä löydät tarvittavat terapia-asiakkaat itsellesi. Se vähentää opiskeluajan stressiä valtavasti.”

Koulutus herätti paljon tunteita sekä haastoi arjen ja opiskelun yhteensovittamisessa

Psykoterapiakoulutukset ovat pitkiä, useamman vuoden kestäviä koulutuksia. On sanomattakin selvää, että ilman täyttä panostamista opinnoista ei selviä läpi. Opiskelu ja uuden oppiminen vie valtavasti resursseja. Ajankäytön priorisointi on erityisen tärkeää, jotta jäisi tarpeeksi myös aikaa kuormituksesta palautumiseen. Virpi kertoo, että ensimmäisenä opiskeluvuotena tunteiden kirjo oli laaja; aina tuskautumisesta epäuskoon.

Kouluttajat ovat alansa ammattilaisia, mutta etenkin ensimmäisenä vuotena uuden oppiminen vaati kouluttajilta aiheiden perusteellisia avauksia, jotta hiljattain opinnot aloittanut opiskelija ehti sisäistään kuulemansa ja hahmottaa kokonaiskuvan opittavasta aihealueesta. Opintojen rullatessa eteenpäin Virpi huomasi, kuinka antoisa koulutus todella olikaan. Valtava tietomäärä lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä motivoi oppimaan lisää. Etenkin oman terapian ja työnohjauksen tuntimäärät tuntuivat aluksi valtavan isolta. Pian Virpi kuitenkin ymmärsi niitä olevan juuri sopivissa määrin, sillä niiden avulla oppi oivaltamaan uusia asioita psykoterapian tekemisestä.

Vertaistuen suuri merkitys

Usein psykoterapiakoulutuksissa opiskelee taustoiltaan hyvin moniammatillinen ryhmä, eikä Virpinkään koulutusryhmä ollut poikkeus tässä tapauksessa. Ihmisten eri taustat toivat rikkautta ryhmään, sillä vuorovaikutus opiskelijoiden sekä opettajien kesken näyttelee suurta roolia psykoterapiakoulutuksissa. Valitettavasti korona-aika toi omat haasteensa ryhmäytymiseen. Kaiken kaikkiaan Virpi koki tiiviisti kokoontuneen pienryhmän muodostuneen turvalliseksi paikaksi keskustella, jossa samalla vertaistuen merkitys korostui. Koulutuksesta selviää kyllä, mutta ensimmäiset vuodet ovat todella haastavia, hän myöntää. Uuden oppiminen ja oivaltaminen vaatii paljon sisäistämistä sekä keskusteluja ryhmissä. Vertaistuen määrää ei tule aliarvioida, sillä jokaisella koulutukseen osallistuvalla on samat tavoitteet, joita kohti mennään yhdessä.

Työntäyteinen tulevaisuus unelmatyössään

Tulevaisuuden työelämänsä Virpi näkee monipuolisena ja haastavana, sillä pahoinvointi yhteiskunnassamme ei ole vain lasten ja nuorten ongelma. Mielenterveysongelmia löytyy valitettavan laajasti jokaisesta ikäluokasta. Virpi kertoo olevansa tällä hetkellä unelmatyössään saadessaan tehdä töitä lasten ja nuorten parissa, jossa paneudutaan myös vanhempien ja verkostojen hyvinvointiin – samalla etsien juurisyitä yhteiskunnan pahoinvointiin.

Psykoterapiakoulutukset Oulun yliopistossa

Kiinnostaako psykoterapeutin työ? Oulun yliopisto järjestää eri suuntauksien psykoterapeuttikoulutuksia - tutustu tuleviin koulutuksiin ja hakukriteereihin.