Koulutus ylitti odotukset ja vahvisti ammatillista osaamista

Krista Koivula on psykologi ja perheterapeutti, joka suoritti Oulun yliopiston keho-orientoituneen traumapsykoterapeuttikoulutuksen Lahdessa vuosina 2016-2020.
Krista Koivula
Kuva: Studio EveLiisa

Kristan tarina

Ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumista Krista oli työskennellyt yli vuosikymmenen ajan Kuopion yliopistollisen sairaalan lastentautien palveluissa. Päivittäisessä työssään Koivula kohtaa paljon vakavasti sairaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Tarve traumapsykoterapeuttisen ymmärryksen ja osaamisen vahvistamiselle nousi omasta työstään, sillä hän halusi oppia tunnistamaan ja hoitamaan paremmin sairauksien aiheuttamia traumoja. Krista oli huomannut omassa työssään, että monesti pelkkä keskustelumuotoinen tuki ei tuntunut riittävältä traumaattisen stressin ja traumatisoitumisen ollessa niin kokonaisvaltaista ja kehollista. Lahdessa järjestetty traumapsykoterapeuttikoulutus oli keho-orientoinut ja herätti siksi erityistä kiinnostusta. Koivula oli jo aiemmin työssään käyttänyt EMDR-menetelmää eli silmänliiketerapiaa, ja huomannut sen olevan tehokas ja sairaalamaailmaan sopiva menetelmä.

Teoria ja käytäntö linkittyivät koulutuksessa niin vahvasti yhteen, että opittua oli helppo soveltaa omaan työhönsä.

Krista kertoo, että koulutus ylitti hänen odotuksensa, sillä hän omaksui sen myötä uuden, vaiheorientoituneen tavan hoitaa traumatisoitumista. Erityisesti kehollisten menetelmien opiskelu antoi jo olemassa olevaan osaamiseensa tärkeän lisän, jota hän oli kaivannut. Psykologina Koivula oli tottunut etsimään asiakkaan kanssa ymmärrystä keskustelun ja kielellisen selittämisen kautta, mutta koulutuksessa hän oppi tukemaan asiakkaita kiinnittymään nykyhetkeen havainnoimalla kehon tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita.

Myös koulutuksen teoreettinen anti oli Kristan mielestä vahva. Seminaarit ja kirjallisuus auttoivat jäsentelemään traumatisoitumiseen liittyviä teorioita ja poimimaan laajoista kokonaisuuksista oman työnsä kannalta olennaisia aineksia. Teoria ja käytäntö linkittyivät koulutuksessa niin vahvasti yhteen, että opittua oli helppo soveltaa omaan työhönsä.

Opiskelu voi avata uusia työmahdollisuuksia tai antaa uusia näkökulmia nykyiseen työhön. Se voi olla todella antoisaa myös itselle, tukea työhyvinvointia ja tuottaa luonnollisia uusia ammatillisia verkostoja.

Koivula suosittelee koulutusta kenelle tahansa alan ammattilaiselle, jota kiinnostaa traumapsykoterapeuttinen työ, ja jolla on koulutukseen tarvittava koulutus ja työkokemus.

Opiskelu voi avata uusia työmahdollisuuksia tai antaa uusia näkökulmia nykyiseen työhön. Se voi olla todella antoisaa, tukea työhyvinvointia ja tuottaa luonnollisia, uusia ammatillisia verkostoja. Täydennyskoulutuksen valinnassa on hyvä miettiä, mihin suuntaan toivoisi ammatillisesti kasvavansa ja mikä koulutus siihen tarjoaisi parhaat puitteet.

Koulutus lisäsi ammatillista kehittymishalua

Summatessaan koulutuksen antia Krista kertoo koulutuksen vahvistaneen hänen ammatillista osaamistaan, laajentaen samalla työmahdollisuuksia yksilöpsykoterapian alueelle.

Koulutus myös innosti häntä kehittämään traumatietoisuutta omassa työpaikassaan, sekä tutkimaan ja kouluttamaan trauma- ja kriisiaiheisiin liittyen. Koivula innostui aiheesta niin kovasti, että hakeutui myös kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen päästäkseen syventämään osaamistaan ja perehtymään myös työnohjaukseen. Koulutukset ovat antaneet Kristan elämään myös ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat edelleen.

Psykoterapeuttikoulutus Oulun yliopistossa

Kiinnostaako psykoterapeutin työ? Oulun yliopisto järjestää eri suuntauksien psykoterapeuttikoulutuksia - tutustu tuleviin koulutuksiin ja hakukriteereihin.