Tutustu kouluttajaamme: Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi toimii koulutusohjelman vastuuhenkilönä Oulun yliopiston Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa.

Hannele on toiminut haaveammatissaan psykologina kolmen vuosikymmenen ajan ja on vuosien varrella kerryttänyt ammatillista osaamistaan lukuisilla alan koulutuksilla. Hän toimii yrittäjänä ja tämänhetkinen päätyönkuva koostuu kouluttamisesta ja työnohjauksesta.
Hannele

Haaveammatissaan psykologina

Opiskeltuaan itselleen ensin integratiivisen psykoterapeutin pätevyyden, Hannele hakeutui myöhemmin myös saman suuntauksen kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen.
Valmistuttuaan integratiivisesta kouluttajakoulutuksesta Hannele päätti yhdessä muutaman opiskelukaverinsa lähestyä Oulun yliopistoa ja kysyä integratiivisen psykoterapeuttikoulutuksen tarpeesta. Heillä oli halu tehdä koulutusta, joka poikkeaisi muiden tavasta opettaa. Suunnitelmana oli tehdä teoreettista, kunnianhimoista koulutusta käytännön twistillä – tavoitteena mahdollisimman monipuolinen ote. Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa polkaistiin käyntiin 2018.

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla halukas ymmärtämään potilaslähtöistä muutosprosessia

Mäntysaari-Hetekorpi suosittelee Integratiivista psykoterapeuttikoulutusta henkilölle, joka haluaa toimia psykoterapeuttina, ollen erityisen kiinnostunut vuorovaikutussuhteista potilastyössä. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla halukas ymmärtämään potilaslähtöistä muutosprosessia ja olla valmis toimimaan työssään tutkimustiedon kautta käyttäen erilaisia teoreettisia näkemyksiä. Integratiivisessa psykoterapiassa psykoterapeutin ja potilaan välillä vuorovaikutus kaikilla tasoilla on merkityksellistä.

Kouluttajana toimimisen monipuolisuus

Yksi haasteellisimmista asioista vastuu- ja pääkouluttajan työssä on pitää koko koulutuspaletti kasassa. Työhön sisältyy paljon aikatauluttamista ja organisointia, huolehtien samalla siitä, että pedagoginen kokonaisuus etenee suunnitellusti.

Antoisinta kouluttajana toimimisessa on, kun pääsee tutustumaan ihmisiin ja seuraamaan heidän kehitystä matkalla kohti unelma-ammattiaan. Työnohjauksen kautta Hannele pääsee myös osaksi opiskelijoiden työmaailmaa kirjallisten potilastyötehtävien kautta. Hän kokee erittäin merkittäväksi sen, että voi omalla tietotaidollansa auttaa muita ammatillisessa kehittymisessä.

Kehittyminen on kuitenkin vastavuoroista, sillä kouluttajan ammatissa pääsee koko ajan samalla haastamaan itseään ja oppimaan vuorovaikutteisesti uutta.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Psykoterapeutin työ on vaativaa ja tasapaino työn ja palautumisen välillä tärkeää. Vapaa-ajalla Hannele rakastaa tanssimista, ja eikä kukaan tiedä, kuinka monet ihanat kengät hän omistaa. Kuormittavaa työtä Hannele tasapainottaa myös hevosharrastuksella, johon hän on aikuisella iällä hurahtanut täysin – siinäkin tavoitteenaan jatkuva uuden oppiminen.

Psykoterapeuttikoulutus Oulun yliopistossa

Kiinnostaako psykoterapeutin työ? Oulun yliopisto järjestää eri suuntauksien psykoterapeuttikoulutuksia - tutustu tuleviin koulutuksiin ja hakukriteereihin.