Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutukset saavat kiitosta opiskelijoilta

Oulun yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutukset saivat viimeisimmässä mittauksessa keväällä 2022 opiskelijoilta kiitettävät arvosanat lähes kaikilla mitatuilla osa-alueilla.

Oulun yliopistossa järjestetään useiden eri psykoterapiasuuntausten koulutuksia; tällä hetkellä käynnissä on kuusitoista eri psykoterapeuttikoulutusta ja opiskelijoita koulutuksissa yhteensä 326. Oulussa käynnistyi syyskuussa 2022 Suomen ensimmäinen lasten ja nuorten traumapsykoterapeuttikoulutus. Koulutus on ainutlaatuinen jopa kansainvälisessä mittakaavassa.

Koulutuksen laadun varmistamiseksi opiskelijoilta kerätään puolivuosittain palaute koulutuksen toteutuksesta ja oppimistuloksista. Samalla opiskelijat tekevät myös opintoihinsa olennaisesti kuuluvaa oman osaamisen arviointia, joka on osa psykoterapeuttikoulutusprosessia ja oman osaamisen näyttöä. Näin ollen palaute koulutuksesta saadaan kaikilta koulutuksiin osallistuvilta opiskelijoilta.

Oulun yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutukset saivat viimeisimmässä mittauksessa keväällä 2022 opiskelijoilta kiitettävät arvosanat lähes kaikilla mitatuilla osa-alueilla. Koulutusten todettiin olevan käytännön organisoinnin ja toteutustapojen suhteen erittäin laadukkaita. Psykoterapeuttikoulutusten järjestämisestä Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksessa vastaava koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki painottaa, että tulosten takana on systemaattisesti kehitettävät koulutusprosessit ja pitkä kokemus koulutusten järjestämisestä. Hän antaa kiitosta myös erinomaisille kouluttajille.

Opiskelijapalautteessa korostui etenkin opetusmenetelmät ja -materiaalit, joiden koettiin tukeneen opiskelua erinomaisesti. Kiitosta saivat myös koulutuspäivien sisältö ja järjestelyt. Myös opintojen ohjaukseen oltiin erinomaisen tyytyväisiä. Kokonaisuudessaan psykoterapeuttikoulutukset koettiin hyvin järjestetyksi ja opetus laadukkaaksi.

Keväällä 2022 valmistuneista psykoterapeuttiopiskelijoista 95,8% antoi Oulun yliopiston koulutukselle kiitettävän tai erinomaisen arvosanan (keskiarvo 4,4/5p.) ja 100% suosittelisi kyseistä koulutusta muille.

Lue lisää Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista:

Psykoterapeuttikoulutus | Oulun yliopisto

Lisätietoja tammikuussa käynnistyvästä kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksesta:

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (trauma) 2023–2025 Lahti | Oulun yliopisto

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki

kristiina.simojoki@oulu.fi

Suunnittelija Mari Kiljunen

mari.kiljunen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 20.10.2022