Ihmiset muuttuvassa maailmassa

Ihmiset muuttuvassa maailmassa -fokusalueopinnoissa tutustut suurten muutosten monimutkaisiin vaikutuksiin. Globalisaatio, digitalisaatio, ympäristön ja taloudelliset muutokset saavat aikaan monimutkaisia vaikutuksia ihmisten vuorovaikutukseen sekä yhteisöihin ja kulttuureihin eri aikoina. Tutkimus pyrkii tunnistamaan ja selittämään muutosten syitä, prosesseja ja vaikutuksia sekä osoittamaan ihmisten sopeutumiskeinot ja ennustamaan niiden vaikutuksia ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Ihmiset muuttuvassa maailmassa

Ihmiset muuttuvassa maailmassa ovat osana digitalisaatiota ja yhteisöjä, mikä vaatii monitieteistä näkökulmaa tutkimukseen.

Oulun yliopiston tutkimuksessa otetaan ihmistieteet mukaan älyteknologioiden kehitykseen ja pyritään vahvistamaan ihmisen kyvykkyyttä digitalisoituvassa maailmassa. Lisäksi tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi ihmisen toiminta pohjoisissa olosuhteissa, muuttoliikkeet, pakolaisuus ja kofliktit, oppimisen vuorovaikutteisuus tai digitaaliset liiketoimintamallit.

Opinnoissa tutustutaan kulttuureihin eri näkökulmista, globaaleihin muutoksiin, matkailuun ja kansainvälisyyteen sekä vastuullisuusteemoihin.

Kenelle?

Opinnot sopivat sinulle, joka haluat saada monitieteistä näkökulmaa ja ymmärrystä, kuinka erilaiset globaalit ilmiöt vakuttavat ihmiseen. Opit ymmärtämään, kuinka muuttuva maailma vaikuttaa ihmiseen ja kuinka ihminen muuttaa maailmaa.

Opinnot ovat avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja ja sopivat moniin eri elämäntilanteisiin — vahvista osaamistasi työelämän tarpeisiin, tutustu uuteen aihealueeseen tai opiskele vaikka omaksi iloksi!

Ihminen muuttuvassa maailmassa -opinnot avoimen yliopiston tarjonnassa

Tälle sivulle olemme koonneet yhteen ihmiset muuttuvassa maailmassa -fokusalueeseen liittyviä opintoja. Kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan voit valita yksittäisiä sinua kiinnostavia kursseja tai suorittaa vaikka kaikki!

Opinnot ovat pääasiassa avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja sekä sopivat moniin eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

Ihmiset muuttuvassa maailmassa -opintojaksoilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja ja sisältöjä:

  • Erilaiset kulttuurit
  • Globaalit muutokset
  • Vastuullisuus, kansainvälisyys ja kestävä matkailu

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston tutkinto-ohjelmien mukaisia pääsääntöisesti perus- ja aineopintoja, joiden sisällöt perustuvat viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja suoritusmerkinnät kirjataan Oulun yliopiston opintorekisteriin. Huomaathan, että rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä opintojaksoina, eikä opintoja koota viralliseksi opintokokonaisuudeksi.

Kulttuurit ja organisaatiot (AVOIN YO)

Monikulttuurisuus Suomessa (AVOIN YO)

Maantiede ympärillämme (AVOIN YO)

Globaalimuutoksen haasteet maantieteessä

Ilmastoviestintä

Kultur und Gesellschaft der deutschsprachigen Länder (AVOIN YO)

Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö (AVOIN YO)

Elämänkatsomustieto (AVOIN YO)

Internationalization (AVOIN YO)

Ihminen ajaa moottoripyörällä tiellä

Liikennetekniikan perusteet I (AVOIN YO)

Managing Multinationals (AVOIN YO)

Vastuullisuudella tulosta -kurssin pääkuva

Vastuullisuudella tulosta (AVOIN YO)

Kuvituskuva

Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä (AVOIN YO)