Kestävät materiaalit ja järjestelmät

Kestävät materiaalit ja järjestelmät-fokusalueopinnoissa tutustut luonnonvarojen kestävään ja vastuulliseen käyttöön. Kestävät materiaalit ja järjestelmät-fokusalueen monitieteinen tutkimus ulottuu teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä terästeollisuuden päästöjen vähentämiseen ja kehittyneiden materiaalien tuotantoon ja käyttöön. Kiertotalouden sekä vety- ja terästutkimuksen lisäksi tutkimus painottuu myös muun muassa kestävään kaivostoimintaan ja mineraalien hyödyntämiseen, energiatalouden uusiin mahdollisuuksiin sekä kestäviin biomateriaaleihin.

Kestävät materiaalit ja järjestelmät

Luonnonvarojen kestävän ja vastuullisen käytön edistämisessä tarvitaan monitieteistä ja laaja-alaista osaamista ja tutkimusta.

Oulun yliopistossa tehdään monitieteistä tutkimusta kierto- ja vetytaloudesta biomateriaaleihin. Myös vetytalous ja siihen liittyvä kehittyneiden terästen kestävän valmistuksen tutkimus ovat Oulun yliopiston erityisalaa. Tutkimuksen avulla edistetään tehokkaampaa teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä sekä ilmastoystävällisiä tuotantotapoja.

Opinnoissa tarkastellaan muun muassa kaivostekniikkaa, vihreän kemian perusteita sekä tutustutaan kemian teollisiin sovellutuksiin.

Kenelle?

Opinnot sopivat sinulle, joka haluat ymmärtää luonnonvarojen kestävää ja vastuullista käyttöä sekä niihin liittyviä ilmiöitä monitieteisesti eri näkökulmista. Opinnoissa tarkastellaan muun muassa kaivostoiminnan perusteita ja mineraalien hyödyntämistä sekä uusia ja nopeasti kehittyviä kemian teollisia sovelluksia.

Opinnot ovat avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja ja sopivat moniin elämäntilanteisiin. Vahvista osaamistasi työelämän tarpeisiin, tutustu uuteen aihealueeseen tai opiskele vaikka omaksi iloksi!

Kestävät materiaalit ja järjestelmät jatkuvan oppimisen tarjonnassa

Tälle sivulle olemme koonneet yhteen kestäviin materiaaleihin ja järjestelmiin liittyviä opintoja. Kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan voit valita yksittäisiä sinua kiinnostavia kursseja tai suorittaa vaikka kaikki!

Opinnot ovat pääasiassa avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja ja sopivat moniin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

Kestäviin materiaaleihin ja järjestelmiin liittyvillä opintojaksoilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja ja sisältöjä:

  • Kaivostekniikan perusta ja mineraalit
  • Vihreän kemian perusperiaatteet
  • Uudet ja nopeasti kehittyvät kemian sovellukset
  • Aine- ja energiataseet

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston tutkinto-ohjelmien mukaisia pääsääntöisesti perus- ja aineopintoja, joiden sisällöt perustuvat viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja suoritusmerkinnät kirjataan Oulun yliopiston opintorekisteriin. Huomaathan, että rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä opintojaksoina, eikä opintoja koota viralliseksi opintokokonaisuudeksi.

Aine- ja energiataseet I (AVOIN YO)

Aine- ja energiataseet II (AVOIN YO)

none

Kemian teolliset sovellutukset (AVOIN YO)

Johdatus vihreän kemian perusteisiin (AVOIN YO)

none

Kaivostekniikan perusta (AVOIN YO)

Puurakenteiden suunnittelu (AVOIN YO)

Mies istuu portailla tietokoneen kanssa

Puurakenteiden suunnittelun jatkokurssi (AVOIN YO)

Tietekniikan perusteet I (AVOIN YO)

none

Statiikka (AVOIN YO)