Täydennyskoulutuksesta vahvistusta omaan ammatti-identiteettiin

Jenni Hintsala on 36-vuotias työnohjaaja, työelämävalmentaja ja
terapeutti, joka suoritti Ratkaisukeskeinen työnohjaaja -koulutuksen Oulun yliopistossa vuosina 2019-2021. Ennen kolmivuotiseen koulutukseen hakeutumista Jenni työskenteli yksilö- ja pariterapeuttina sekä aineenopettajana. Nykyään hän toimii työnohjaajia ja terapeutteja työllistävän yrityksen omistajana sekä kokee olevansa etuoikeutettu, kun saa olla vaikuttamassa ihmisiä arvostavaan työelämään
Ratkes Jenni Hintsala

Jennin tarina

Jenni halusi lähteä vaikuttamaan psyykkisiin asioihin työelämässä ja ajatus työnohjaajan ammatista oli kytenyt mielessä jo vuosien ajan – jo aina psykologian opintojensa aikana. Hankittuaan ensin hieman työkokemusta, aloitti hän opinnot työnohjaajakoulutuksessa haaveenaan päästä tekemään täysipäiväisesti työnohjaajan, valmentajan ja kouluttajan työtä yrittäjänä.

Ennen opintojen aloittamista Jenniä mietitytti, millaisia työmahdollisuuksia työnohjaajilla todellisuudessa olisi ja tulisiko hän saamaan mitään uutta tietoa takataskussa olevien aiemmin suoritettujen terapeuttiopintojen lisäksi. Huoli osoittautui turhaksi, sillä opintojen käynnistyttyä Jenni huomasi työnohjaajakoulutuksen olevan mahtava lisä terapeuttiopintojen päälle. Hänen onnistui rakentaa työnohjaajaidentiteettiään nopeasti edellisestä oppimaansa soveltaen.

”Koulutuksessa sain aloittaa matkan kohti työnohjaajaksi ja valmentajaksi kasvuani. Sieltä sain hyvän pohjan omalle työlleni tässä roolissa.”

Jennin mielestä opiskelu on aina kasvattavaa ja kehittävää. Koulutuksen pohja tutkimuksessa ja tieteessä on vankka perusta toiminnalle. Ihmisten mielen parissa työskentely on haastavaa ja antoisaa – opiskelujen antaessa siihen turvalliset eväät. Ilman asianmukaista koulutusta hän ei uskaltaisi toimia nykyisellä työkentällään.

Jenni suosittelee työnohjaajakoulutusta henkilöille, jotka kokevat haluavansa päästä tekemään ruohonjuuritason työtä ihmisten ja organisaatioiden kanssa. Etenkin yrittäjähenkisyyden ja riittävän työelämäkokemuksen omaavat henkilöt ovat omiaan tähän koulutukseen.

Yhteiselle matkalla opiskelijaryhmän kanssa

Jenni kuvailee opiskeluryhmäänsä erittäin monipuoliseksi. Mukana oli opiskelijoita useista eri ammattikunnista, aina sotealan ammattilaisista pankkialan toimijoihin – se oli suuri rikkaus. Verkostot vahvistuivat monella tapaa ja nykyäänkin, jo vuosia koulutuksen loppumisesta, on tosi kiva saada kuulumisia omasta opiskeluryhmästä, Jenni kertoo.

Minustako työnohjaaja?

Seuraava Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus käynnistyy helmikuussa 2025.