Monitieteiset jatkuvan oppimisen mahdollisuudet

Oulun yliopiston fokusalueet tarkastelevat globaaleja haasteita laaja-alaisesti. Näissä jatkuvan oppimisen opinnoissa pääset tutustumaan, miten globaaleja ilmiöitä voidaan lähestyä moinitieteisellä otteella ja tulevaisuuskestävällä ajattelulla.

Tutustu fokusalueiden opintoihin

Globaalit muutokset aiheuttavat monitahoisia vaikutuksia esimerkiksi sosiaalisesti, taloudellisesti, teknologisesti ja biologisesti. Näiden ilmiöiden kattava ymmärtäminen edellyttää monitieteistä lähestymistapaa, jotta niiden syitä ja seurauksia voidaan hahmottaa kokonaisuudessaan. Oulun yliopiston fokusalueet tutkivat globaaleja haasteita monista eri näkökulmista, luoden pohjan innovatiivisille ratkaisuille.

Globaalit muutokset tarjoavat myös mahdollisuuksia. Teknologian jatkuvan kehittymisen myötä meillä on paremmat mahdollisuudet rakentaa kestäviä materiaaleja ja järjestelmiä sekä edistää elinikäistä terveyttä. Kun ymmärrämme ympärillämme tapahtuvaa muutosta, yksilöt ja organisaatiot voivat ennakoida muutoksen suunnan ja olla vaikuttava osa tulevaisuuden rakentamista. Opinnot ovat pääasiassa avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja, sopivat moniin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin sekä tarjoavat sinulle eväitä tarkastella laaja-alaisesti vallitsevia ilmiöitä ja haasteita - olipa kyse sitten omasta mielenkiinnosta tai ammatillisen osaamisen kehittämisestä!

Videoita monitieteisyydestä

Miten tutkimus mahdollistaa käytännön sovelluksia? Miten monitieteisyys vastaa globaaleihin haasteisiin? Videoilla kerrotaan Oulun yliopiston eri tutkimusalueiden yhteistyöstä ja miten eri osaamisalueiden yhdistäminen saa aikaan kestävän kehityksen ratkaisuja.

Kysymyksiä?