Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö

Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö-fokusalueopinnoissa tutustut ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä siihen, miten Aurinko vaikuttaa maan lähiavaruuteen, ilmakehään ja ilmastoon. Arktisen alueen lämpeneminen ja nopeat muutokset uhkaavat pohjoisen elintärkeitä ekosysteemejä sekä perinteisiä kulttuureita ja elinkeinoja. Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö-fokusalueen tutkimuksessa etsitään kestäviä ratkaisuja luonnon resurssien hyödyntämiseen sekä muutosten seurausten lieventämiseen pohjoisessa luonnossa ja yhteiskunnassa.

Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö

Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja kestävien ratkaisujen löytäminen vaativat monitieteistä ja laaja-alaista osaamista.

Oulun yliopistossa tehdään monitieteistä ja tiedekuntarajat ylittävää laaja-alaista arktista tutkimusta, jossa etsitään kestäviä ratkaisuja luonnon resurssien hyödyntämiseen sekä muutosten seurausten lieventämiseen pohjoisessa luonnossa ja yhteiskunnassa. Muuttuvan pohjoisen alueen lisäksi Oulun yliopiston tutkimus keskittyy myös Auringon toimintaan ja toiminnan muutoksiiin sekä Auringon vaikutuksiin ilmakehään ja ilmastoon.

Opinnoissa tarkastellaan muun muassa ilmastonmuutosta eri näkökulmista, tutustutaan kestävän kehityksen perusperiaatteisiin ja avaruusfysiikkaan sekä säteilyn vaikutuksiin.

Kenelle?

Opinnot sopivat sinulle, joka haluat oppia ymmärtämään laaja-alaisesti ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä ilmiöitä. Opinnoissa pääset tarkastelemaan ilmastonmuutosta eri näkökulmista, tunnistamaan kestävän kehityksen ydinasioita sekä tutustumaan avaruusfysiikan ja tähtitieteen perusteisiin.

Opinnot ovat avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja ja sopivat moniin eri elämäntilanteisiin — vahvista osaamistasi työelämän tarpeisiin, tutustu uuteen aihealueeseen tai opiskele vaikka omaksi iloksi!

Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö jatkuvan oppimisen yliopiston tarjonnassa

Tälle sivulle olemme koonneet yhteen muuttuvaan ilmastoon ja pohjoiseen ympäristöön liittyviä opintoja. Kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan voit valita yksittäisiä sinua kiinnostavia kursseja tai suorittaa vaikka kaikki!

Opinnot ovat pääasiassa avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja sekä sopivat moniin eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

Muuttuvaan ilmastoon ja pohjoiseen ympäristöön liittyvillä opintojaksoilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja ja sisältöjä:

  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen sekä ilmastonmuutokseen liittyvä viestintä
  • Kestävän kehityksen ja ympäristön muutoksen keskeiset ilmiöt
  • Luonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen tutkimusteemojen kautta
  • Avaruusfysiikan ja tähtitieteen perusteet

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston tutkinto-ohjelmien mukaisia pääsääntöisesti perus- ja aineopintoja, joiden sisällöt perustuvat viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja suoritusmerkinnät kirjataan Oulun yliopiston opintorekisteriin. Huomaathan, että rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä opintojaksoina, eikä opintoja koota viralliseksi opintokokonaisuudeksi.

Kestävyys ja muuttuva ympäristö (AVOIN YO)

Ilmasto.nyt (AVOIN YO)

Johdatus avaruusfysiikkaan (AVOIN YO)

Luonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin

Kestävyys ja muuttuva ympäristö

Ilmastoviestintä

Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus (AVOIN YO)

Ilmastonmuutoksen torjuntaa yksilötasolla (AVOIN YO)

Näkökulmia suomen kieleen (AVOIN YO)

Johdatus vihreän kemian perusteisiin (AVOIN YO)

Svensk kultur – inte så keff! (AVOIN YO)

Ilmastotoimijaksi kasvu (AVOIN YO)

Yhdessä matkalla ilmastotoimijoiksi (AVOIN YO)

none

Kaivostekniikan perusta (AVOIN YO)