Kestävä kehitys, ympäristö ja luonnontieteet

Vastuullisuus ja kestävyys ovat tulevaisuudessa kaikkien alojen keskiössä ja osaajille on jatkuvasti tarvetta. Jatkuvan oppimisen kestävä kehitys, ympäristö ja luonnontieteet -teemaiset opinnot sopivat kaikille lähtötasosta riippumatta. Meillä alojen opintotarjonta on laaja, ja opiskelu on monipuolista sekä sisällöiltään että työtavoiltaan. Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen opinnoilla voit täydentää osaamistasi tai kehittää itseäsi luonnontieteiden, ympäristön ja kestävän kehityksen huippuosaajaksi. Avoimen väylän kautta sinun on mahdollista tähdätä aina luonnontieteiden tutkintoon saakka.

Opintojen aiheita ja oppiaineita

  • Kestävä kehitys
  • Ekologia
  • Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijuus
  • Biokemia
  • Biologia
  • Fysiikka
  • Geologia ja mineralogia
  • Kemia
  • Maantiede
  • Matematiikka

Kysymyksiä?