Kestävä kehitys, ympäristö ja luonnontieteet

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tulevaisuudessa kaikkien alojen keskiössä ja näiden aihealueiden osaajille on yhä enemmän tarvetta. Oulun yliopiston Kestävä kehitys, ympäristö ja luonnontieteet -teemaiset jatkuvan oppimisen opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille - aiemmasta koulutustaustasta riippumatta.

Jatkuvan oppimisen opinnoilla voit täydentää osaamistasi ja kehittää itseäsi luonnontieteiden, ympäristön ja kestävän kehityksen osaajana. Jos uuden oppiminen tästä teemasta tempaa oikein mukaansa, avoimen väylän kautta sinun on halutessasi mahdollista tähdätä aina luonnontieteiden tutkintoon saakka.

Opintojen aiheita ja oppiaineita

  • Kestävä kehitys
  • Ekologia
  • Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijuus
  • Biokemia
  • Biologia
  • Fysiikka
  • Geologia ja mineralogia
  • Kemia
  • Maantiede
  • Matematiikka

Ajankohtaisia opintoja ja maistiaisia

Ilmasto mielessä ja kielessä (AVOIN YO)

Ilmastonmuutoksen torjuntaa yksilötasolla (AVOIN YO)

JOYAkkuteollisuus_Kierrätysprosessit

Kierrätysprosessit

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ympäristötekniikan keinoin koulutuskokonaisuus

Kysymyksiä?