Elinikäinen terveys

Elinikäinen terveys -fokusalueopinnoissa tutustut terveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja elinikäisen terveyden edistämiseen, jotka vaativat monitieteisiä ja monipuolisia ratkaisuja. Elinikäisen terveyden edistämiseksi on tärkeää torjua eriarvoistumista, hyödyntää moniammatillista ja monitieteistä tietoa sekä edistää digitaalisen tiedon hyödyntämistä.

Elinikäinen terveys

Elinikäinen terveys ja sen edistäminen vaativat monitieteisiä ja monipuolisia ratkaisuja.

Oulun yliopiston tutkimuksessa yhdistyy lääketieteen, langattomien ratkaisujen ja data-analyysin tutkimus ja yliopistossamme kehitetään myös uusia digitaalisia teknologioita terveydenhuollon eri osa-alueille, kuten mm. diagnostiikkaan.

Opinnoissa tarkastellaan molekulaarisia ja fysiologisia ominaisuuksia sekä ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja psykososiaalisia tekijöitä. Elinikäisen terveyden fokusalue tutustuttaa myös teknologisen ja lääketieteellisen osaamisen yhdistämiseen.

Kenelle?

Opinnot sopivat sinulle, joka haluat saada monitieteistä näkökulmaa ja ymmärrystä elinikäisen terveyteen ja sen edistämiseen liittyen. Opit ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin molekyylitasolta aina ympäristötekijöihin.

Opinnot ovat pääasiassa avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja ja sopivat moniin elämäntilanteisiin. Vahvista osaamistasi työelämän tarpeisiin, tutustu uuteen aihealueeseen tai opiskele vaikka omaksi iloksi!

Jatkuvan oppimisen elinikäiseen terveyteen liittyvät opinnot

Tälle sivulle olemme koonneet yhteen elinikäiseen terveyteen liittyviä opintoja. Kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan voit valita yksittäisiä sinua kiinnostavia kursseja tai suorittaa vaikka kaikki!

Opinnot ovat pääasiassa avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja ja sopivat moniin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Elinikäiseen terveyteen liittyvillä opintojaksoilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja ja sisältöjä:

  • Ihmisen terveys, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä niiden edistäminen
  • Anatomia, fysiologia ja aineenvaihdunta
  • Genetiikan perusilmiöt ja biomolekyylit

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston tutkinto-ohjelmien mukaisia pääsääntöisesti perus- ja aineopintoja, joiden sisällöt perustuvat viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja suoritusmerkinnät kirjataan Oulun yliopiston opintorekisteriin. Huomaathan, että rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä opintojaksoina, eikä opintoja koota viralliseksi opintokokonaisuudeksi.

Hampaiston ja suun terveys (AVOIN YO)

Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1 (AVOIN YO)

Biokemian perusteet 1: Biomolekyylit (AVOIN YO)

Biokemian perusteet 2: Menetelmät (AVOIN YO)

Biokemian perusteet 3: Aineenvaihdunta (AVOIN YO)

Life at small scale (AVOIN YO)

DNA

Molekyyligenetiikan perusteet (AVOIN YO)

Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus (AVOIN YO)

Terveystiedon perusteet (AVOIN YO)

Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys (AVOIN YO)

Ravitsemus terveyden edistäjänä (AVOIN YO)

Anatomian ja fysiologian perusteet (AVOIN YO)