Avoin yliopisto: Terveys- ja hyvinvointialat sekä lääketieteet

Avoin yliopisto tarjoaa monipuolisesti terveys- ja hyvinvointialojen sekä lääketieteen opintoja. Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Tälle sivulle on koottu avoimen yliopiston terveys- ja hyvinvointialojen sekä lääketieteen opintoja, kursseja sekä oppiaineet. Pääset myös tutustumaan alaa opiskelleiden tarinoihin sekä terveys- ja hyvinvointialojen sekä lääketieteen avoimen väyliin kohti tutkinto-opintoja.

Oppiaineet

  • Hoitotiede
  • Terveystieteet
  • Terveyshallintotiede
  • Terveystieteiden opettaja
  • Lääketiede
  • Hammaslääketiede

Tutustu alaan

Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Opinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteisiin ja toimintamalleihin sekä alan tutkimuskohteisiin. Koulutus antaa valmiuksia tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä tieteelliseen koulutuksen jatkamiseen. Opiskelu terveystieteiden opinnoissa on vuorovaikutteista ja monimenetelmäistä työskentelyä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Lääketieteen opinnoissa syvennytään puolestaan muun muassa lääketieteen ammattieettisiin ohjeisiin, tiedonhakuun sekä lääketieteen rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Opinnot tarjoavat opiskelijalle työkaluja tieteellisen tiedon arvioimiseen, syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen sekä katsauksen lääketieteen perusteisiin. Opinnot toteutetaan pääosin verkossa, jossa opiskelija työskentelee itsenäisesti omien aikataulujensa mukaisesti. Pääpaino on lääketieteellisen kirjallisuuden ymmärtämisessä.

Poimintoja

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta

Avoimen väylän kautta voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Jos harkitset avoimen väylän kautta hakemista, opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa tutustumalla tarkemmin oppiainekohtaisiin väyliin.

Ilmoittaudu tai hae koulutukseen

Ilmoittautuminen auki

Tulevat koulutukset

Käynnissä olevat koulutukset

Menneet koulutukset