Digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta

Digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta -fokusalueopinnoissa tutustut langattomaan tietoliikenteeseen sekä sen mahdollistamiin uudenlaisiin palveluihin ja järjestelmiin, jotka vaativat uudenlaisia ja monitieteisiä ratkaisuja. Digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta -fokusalueen tutkimus suuntautuu myös ihmisryhmiiin yhteisöihin ja yhteiskuntiin sekä niiden tapoihin omaksua teknologiaa.

Digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta

Digitalisaation ja älyllään yhteiskunnan kehittäminen vaativat uudenlaisia monitieteisiä ratkaisuja.

Oulun yliopisto on kansainvälisesti langattoman tietoliikenteen ja 6G-teknologian tutkimuksen edelläkävijä. 6G-teknologian lisäksi keskeisiä tutkimusaiheita ovat myös mm. virtuaalitodellisuus ja VR-sovellusten käyttökokemukset, tekoäly ja sen hyödyntäminen esim. tunnetekoälysovelluksissa ja sairauksien analysoinnissa, robotiikka sekä kyberturvallisuus.

Opinnoissa tutustutaan mm. ohjelmointiin, ja ohjelmistoihin, tekoälyyn ja tietoturvaan, sekä teknologiainnovaatioihin. Fokusalueen opintojen avulla voit tutustua digitaalisiin ihmistieteisiin ja kulttuureihin, tekniseen viestintään, graafiseen suunnitteluun tai teknologiatuettuun oppimieen.

Kenelle?

Opinnot sopivat sinulle, joka haluat saada monitieteistä näkökulmaa ja ymmärrystä digitalisaatioon ja älykkään yhteiskunnan rakentamiseen. Opit ymmärtämään digitaalista yhteiskuntaa ja sen kehittymistä laite- ja ohjelmistotasolta niidennerilaisiin käyttäjiin ihmisryhmistä yhteisöihin.

Opinnot ovat avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja ja sopivat moniin eri elämäntilanteisiin. Vahvista osaamistasi työelämän tarpeisiin, tutustu uuteen aihealueeseen tai opiskele vaikka omaksi iloksi!

Digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta jatkuvan oppimisen yliopiston tarjonnassa

Tälle sivulle olemme koonneet yhteen digitalisaatioon liittyviä opintoja. Kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan voit valita yksittäisiä sinua kiinnostavia kursseja tai suorittaa vaikka kaikki!

Opinnot ovat pääasiassa avoimen yliopiston kaikille avoimia opintoja sekä sopivat moniin eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

Elinikäiseen terveyteen liittyvillä opintojaksoilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja ja sisältöjä:

  • Ohjelmointi, ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät
  • Tietoturva
  • Digitaalisuus ihmistieteissä

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston tutkinto-ohjelmien mukaisia pääsääntöisesti perus- ja aineopintoja, joiden sisällöt perustuvat viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja suoritusmerkinnät kirjataan Oulun yliopiston opintorekisteriin. Huomaathan, että rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä opintojaksoina, eikä opintoja koota viralliseksi opintokokonaisuudeksi.

Tietokoneen näppäimistö, jossa painikkeena lamppu

Ohjelmoinnin alkeet (AVOIN YO)

Johdatus tekoälyyn (AVOIN YO)

Kädet näpyttelee näppäimiä tietokoneen näppäimistöllä

Ohjelmistotekniikka (AVOIN YO)

Käyttöjärjestelmät (AVOIN YO)

Tietoturva (AVOIN YO)

none

Johdatus ohjelmistotuotantoon (AVOIN YO)

none

Tietojärjestelmien perusteet (AVOIN YO)

Teknologiainnovaatiot ja -liiketoiminta (AVOIN YO)

none

Digitalisation and Innovation (OPEN UNI)

eletroniikka mikroskoopista

Kurkistus ICT-alaan (AVOIN YO)

none

Ohjelmointi 1 (AVOIN YO)

Ohjelmointi 2 (AVOIN YO)

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO)

Digitaaliset kulttuurit (AVOIN YO)

Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä (AVOIN YO)

Palvelumuotoilu (AVOIN YO)

Tekninen viestintä (AVOIN YO)

Graafisen suunnittelun perusteet (AVOIN YO)

Teknologiatuettu oppiminen ja työskentely (AVOIN YO)