Avoin yliopisto: Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat sekä kieli- ja viestintäopinnot

Humanististen tieteiden opiskelu lisää yleissivistystä ja niiden avulla voi oppia ymmärtämään itseään ja yhteiskuntaa.  Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintoihin kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja tai aloittaa kokonaan uuden kielen ja kulttuurin opiskelun. Tältä sivulta löydät koosteen Oulun avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnoista sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opinnoista, oppiaineista sekä kursseista. Pääset myös tutustumaan alaa opiskelleiden tarinoihin sekä avoimen väyliin kohti tutkinto-opintoja.

Oppiaineet

 • Digitaaliset ihmistieteet
 • Elokuva ja luovat mediat
 • Elämänkatsomustieto
 • Englannin kieli
 • Filosofia
 • Historia
 • Kansainvälinen yritysviestintä
 • Kirjallisuus
 • Kulttuuriantropologia ja arkeologia
 • Logopedia
 • Monimediainen luova kerronta
 • Ruotsin kieli
 • Suomen kieli
 • Tiedeviestintä
 • Yhteiskuntaoppi
 • Kieli- ja viestintäopinnot

Tutustu alaan

Humanistisissa tieteissä tutkitaan kulttuuria ja ihmisten tuottamia kulttuurisia tapoja, esimerkiksi kieltä, historiaa, uskontoa tai taiteita. Humanistisia aineita opiskelleet sijoittuvat työelämässä usein viestintä- ja mediatyöhön, suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä tutkimuksen pariin. Aineenopettajan pätevyyden humanistiselta alalta voi hankkia esim. kieliaineista sekä useista reaaliaineista.

Tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi avoimessa yliopistossa voi opiskella mm. arabiaa, espanjaa, italiaa, kiinaa, unkaria ja viroa.

Poimintoja

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta

Avoimen väylän kautta voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Jos harkitset avoimen väylän kautta hakemista, opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa tutustumalla tarkemmin oppiainekohtaisiin väyliin.

Ilmoittaudu tai hae koulutukseen

Ilmoittautuminen auki

Tulevat koulutukset

Käynnissä olevat koulutukset

Menneet koulutukset