Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus, 70 op (2025-2027)

70 op, Academic Year 2025-2026 , -
Haluaisitko olla mukana luomassa merkittävää muutosta työyhteisöissä?

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus on suunniteltu erityisesti sinulle, joka haluat syventää ohjaustaitojasi ja luoda positiivisia muutoksia organisaatioissa. Kaksivuotisen koulutusohjelman tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia joustavasti ja monipuolisesti kehittämistyön parissa eri toimintaympäristöissä.

Koulutus perehdyttää osallistujat ratkaisukeskeisen lähestymistavan viitekehykseen, sen taustafilosofiaan ja työskentelyprosessiin sekä antaa laajasti malleja ja välineitä yksilön ja ryhmän kanssa työskentelyyn. Koulutus antaa työnohjaajan pätevyyden ja saat valmiudet toimia moniammatillisissa tiimeissä.

Tervetuloa oppimaan ja omaksumaan välineitä erilaisiin yksilöä ja työyhteisöä tukeviin rooleihin, työnohjaajana ja kehittäjänä, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen!

Aloita matkasi kohti unelmatyötä työnohjaajana ja hae mukaan! Seuraava koulutus käynnistyy helmikuussa 2025.


Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

7440€ (laskutetaan 10 erässä)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

7440€ (laskutetaan 10 erässä)

Koulutuksen tiedot

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja välineitä toimia erilaisissa yksilöä ja työyhteisöä tukevissa rooleissa organisaatiossa – työnohjaajana ja kehittäjänä - ratkaisukeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen. Ratkaisukeskeinen työskentely on tulevaisuussuuntautunut lähestymistapa, jossa keskitytään ratkaisun rakentamiseen asiakkaiden kanssa heidän toiveita ja voimavaroja hyödyntäen. Ratkaisukeskeinen työskentely on yksi nopeimmin kasvavia trendejä kehittämisen kentällä maailmanlaajuisesti. Se soveltuu erinomaisesti työelämän tarpeisiin sen myönteisyyden, tavoitteellisuuden ja pragmaattisuuden ansiosta.

Koulutus antaa työnohjaajan pätevyyden.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ohjaus- ja kehittämistehtävistä kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan pitkäjänteisesti moniammatillisessa ryhmässä. Alan tehtävissä jo toimiville koulutus tarjoaa uuden tehokkaan lähestymistavan ja mahdollisuuden saada ohjausta ajankohtaisiin ammatillisiin haasteisiin. Koulutus antaa hyvät eväät myös johtotehtävissä toimiville.

Miten?

Koulutus sisältää lähiopetusta (30 pv), vertaisryhmätyöskentelyä, omaa työnohjausharjoittelua ryhmien ja yksilöiden kanssa sekä niihin liittyvää ryhmätyönohjausta. Lisäksi opiskelijat perehtyvät alan kirjallisuuteen ja laativat niistä pohdintoja sekä reflektoivat omaa kehittymistään oppimispäiväkirjan muodossa. Koulutuksen loppuvaiheessa työstettävä opinnäytetyö antaa mahdollisuuden syventää tietämystä/osaamista itse valitusta aiheesta. Jokainen opiskelija käy myös läpi omaa yksilötyönohjausta ratkaisukeskeiseltä toimijalta.

Pääkouluttajina toimivat sosiaalipsykologi/YTM, esimiesten ja johdon työnohjaaja, työyhteisövalmentaja ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Sari Ridell ja työ- ja organisaatiopsykologi (PsL), ratkaisukeskeinen työnohjaaja/valmentaja ja integratiivinen psykoterapeutti (6/22) Terhi Mets. Koulutustoteutukseen osallistuu pääkouluttajien ohella muita keskeisiä alan asiantuntijoita Suomesta - katso tarkemmin esitteestä.

Tarkemmat lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautumislinkin löydät Opintopolusta.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2025-2026

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

23

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Satu Soila (koulutussuunnittelija), satu.soila@oulu.fi, p. 0294 487360

Sari Ridell (kouluttaja), sari.ridell@sydanlanka.com, p. 044 29 76 406
Terhi Mets (kouluttaja), terhi.mets@gmail.com, p. 050 3236 073

Osallistujapalautteita

Monipuolisesti paljon hyvää asiaa. Hyvät kouluttajat, mainiot vierailevat kouluttajat, ja ehkä tärkeintä, motivoitunut sekä innostunut opiskelijaryhmä.

Olen saanut lisää osaamista ja varmuutta esimiestyöhön.

Uskon, että koulutuksen ansiosta osaan ottaa paremmin muita huomioon, kohdata ja suuntautua tulevaisuuteen. Osaan myös osallistavia keinoja ja tarinallistamista.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024