Kiinnostus ymmärtää ihmismieltä antoi kipinän hakeutua täydennyskoulutukseen

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus tuli Miiaa vastaan, kun hän etsi opintoja, joiden avulla oppisi pehmittämään muutosprosesseja työorganisaatiossaan. Koulutus antoi paljon uusia metodeja työelämän haasteisiin, mutta muutti lopulta koko hänen tapansa suhtautua elämään.
Työnohjaajakoulutuksen käynyt Miia hiihtämässä

Miian tarina

Olen Miia, 44-vuotias pitkän linjan ammattilainen myynnin ja markkinoinnin saralta. Viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt asiantuntijana mediayhtiössä ja toiminut myös yrittäjänä reilun kolmen vuoden ajan.

Minussa on aina elänyt auttamisen halu, ja ihmismielen parempi ymmärtäminen on kiinnostanut minua niin kauan kuin muistan. Koen, että olen ollut luottohenkilö ja kuuntelija pienestä pitäen. Nämä tunteet ovat vahvistuneet vuosien varrella, mutta niin sanotusti verenperintönä tullut ”business-tyyppi” on kuitenkin johdatellut uraani tähän asti.

Löysin Oulun yliopiston Ratkaisukeskeinen työnohjaaja -koulutuksen samaan aikaan, kun työyhteisössäni vallitsi muutostilanne. Ihmiset voivat huonosti ja samalla etsin myös omaa paikkaani uudella strategialla varustetussa työyhteisössä. Minulla oli halu tarttua kokonaisuuteen ja pitää se kasassa. Työyhteisö kaipasi lempeää muutosta – niin minäkin.

Minulla ei ollut aiempaa tietoa työnohjaajakoulutuksista, ja etsinkin opintoja, joiden kautta voisin oppia pehmittämään muutosprosesseja inhimillisesti. Esimies kannusti minua koulutukseen, josta saisin oppeja koko organisaatiota koskettavaan muutokseen ja sen läpikäymiseen ihmisläheisiä keinoja soveltaen. Tuntui, että ratkaisukeskeinen työnohjaaja -koulutus tarjoaisi juuri tätä.

Koulutus antoi minulle valtavan paljon. Sain paljon uusia, minulle ennalta tuntemattomia työkaluja työelämän haasteisiin. Olen omaksunut uudenlaisen tavan olla läsnä eri tilanteissa, sillä vuorovaikutustaitoni karttuivat koulutuksen edetessä ja sain vahvistusta omaan ajattelumalliini.

Olen omaksunut uudenlaisen tavan olla läsnä eri tilanteissa, sillä vuorovaikutustaitoni karttuivat koulutuksen edetessä ja sain vahvistusta omaan ajattelumalliini.

Koulutus antoi sekä työkaluja että ystäviä

Lähiopetuspäivät olivat mielestäni parasta antia ja vertaisryhmissä solmin elinikäisiä ystävyyssuhteita. Koulutus sisälsi paljon itseopiskelua ja prosessointia koulutuspäivien välillä. Uuden oppiminen on aina innostavaa, mutta vie myös voimia. Täytyy vain luottaa prosessiin ja siihen, että se vie eteenpäin.

Erityisen mieleenpainuva hetki koulutuksessa oli rauhallisessa ympäristössä järjestetty internaatti, joka antoi intensiivisellä sisällöllään minulle henkilökohtaisesti rauhoittavan ja vahvan kokemuksen.

Kommunikointi- ja läsnäolotaitoja

Ajattelen, että työnohjaajakoulutuksesta olisi hyötyä kaikille, ja etenkin esihenkilöt saavat tästä koulutuksesta paljon uusia työkaluja hyvään johtamiseen. Koulutus auttaa näkemään, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa työympäristöönsä ja voida paremmin.

Suosittelen harrastamaan itsereflektointia ennen koulutukseen hakeutumista. Koulutuksesta on varmasti eniten hyötyä, kun on itse valmis olemaan avoin ja keskustelemaan asioista. Koulutus auttaa oivaltamaan ja laajentamaan omia näkökulmia niin työ- kuin yksityiselämässäkin. Minulle koulutus antoi uusia tapoja kommunikoida ja olla läsnä – ratkaisukeskeinen työnohjaaja ei kerro, vaan kysyy ja kuuntelee. Valmiita vastauksia kysymyksiin ei ole, eikä kuulukaan olla. Vuorovaikutus ihmisten välillä on asia, joka lopulta merkitsee.