Terveystieto, aineopinnot (AVOIN YO)

35 op, Academic Year 2023-2024 , ayA791407

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

525 €

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Kokonaisuus koostuu yllämainituista opintojaksoista

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Tutkinto-opiskelijoiden kiintiö 40, avoimen opiskelijat - ei kiintiötä. Ilmoittautuminen ensisijaisesti kokonaisuuteen .

Esitietovaatimukset

Terveystiedon perusopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään 20 op ennen aineopintojen (35 op) aloittamista. Lisäksi aineopinnot tulee suorittaa siten, että Tutkielmaan voi osallistua vasta kun opiskelija on suorittanut vähintään 20 op aineopintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.9.2023