Seksuaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2023-2024 , ay402959A

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

- seksuaalinen kasvu ja kehitys
- seksuaalisuuden ulottuvuudet lapsuudessa
- seksuaalisuuden ulottuvuudet nuoruudessa
- koulu seksuaalikasvattajana ja seksuaaliterveyden edistäjänä
- kulttuurisensitiivisyys seksuaalikasvatuksessa
- seksuaalioikeudet

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Avoimen opiskelijat (ei maksimia), tutkinto-opiskelijat (max 40)

Esitietovaatimukset

Ennen aineopintojen opintojaksoihin ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 20 opintopistettä terveystiedon perusopintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 2.1.2024