Riippuvuudet ja terveys (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay402957A

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

- riippuvuus ja sen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin
- riippuvuudelle altistavat tekijät
- toiminnalliset riippuvuudet
- päihderiippuvuudet
- riippuvuudesta irtautumisprosessi ja riippuvuuden vaihemalli
- palvelujärjestelmä pääpiirteittäin

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Avoimen opiskelijat (ei maksimia), tutkinto-opiskelijat (max 40)

Esitietovaatimukset

Ennen aineopintojen opintojaksoihin ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 20 opintopistettä terveystiedon perusopintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 10.10.2023