Liikunta terveyden edistäjänä (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay402958A

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Sisältö:

- fyysisen aktiivisuuden ja kunnon merkitys psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle terveydelle
- liikkumisen suositukset eri ikäryhmillä ja suositukset istumisen vähentämiseen
- kestävyyskunto ja lihaskunto
- fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittausmenetelmät
- suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto
- liikunnan edistämisen keinoja eri konteksteissa

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ennen aineopintojen opintojaksoihin ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 20 opintopistettä terveystiedon perusopintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 7.9.2023