Tutkielma (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay402964A

Ilmoittautumisaika

-

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Koulun terveyden edistämiseen, terveyskasvatukseen tai terveystietoon liittyvän, kirjallisuuteen tai empiiriseen aineistoon pohjautuvan kirjallisen tutkielman laatiminen ja opponointi. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suunnitella ja toteuttaa aiheeseen liittyvän kehittämishankkeen.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Avoimen opiskelijat (ei maksimia), tutkinto-opiskelijat (max 40)

Esitietovaatimukset

Terveystiedon perusopintoja suoritettuna vähintään 20 op ja terveystiedon aineopintoja suoritettuna vähintään 20 op.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.3.2024