Akkuteollisuus_Malminetsintä_ja_jalostus

Akkuteollisuus - Malminetsintä ja jalostus

- op, Academic Year 2023-2024 , -
Akkuteollisuus - Malminetsintä ja jalostus on osa akkuteollisuuden yrityksille suunnattua, uutta täydennyskoulutusteemaa. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa osaamista maailmanlaajuisesti vahvassa kasvussa olevalla toimialalla.

Malminetsintä ja jalostus -koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta kurssista, joiden tavoitteena on kasvattaa kaivannaisalan osaamista erityisesti akkuteollisuuden arvoketjussa. Koulutukset ovat maksuttomia ja suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Study module

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Koulutus on maksuton

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Malminetsintä ja jalostus -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista kursseista:

Voit suorittaa koko koulutuskokonaisuuden tai valita omia osaamistarpeitasi parhaiten palvelevat kurssit. Kukin kurssi vastaa laajuudeltaan 135 opiskelijatyötuntia (sisältäen opetuksen ja opiskelijan oman työn).

Tutustu kurssien sisältöihin ja ilmoittautumisohjeisiin kurssien omilla sivuilla!

Katso myös muut Akkuteollisuus-koulutusteeman koulutuskokonaisuudet

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Koulutuksen rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Tutustu kouluttajiin!

Koulutuksen tuottaa Oulun yliopiston kaivannaisalan opetus- ja tutkimusyksikkö Oulu Mining School. Yksikön tutkimus kattaa kaivoksen arvoketjun malminetsinnästä ja louhinnasta rikasteen tuottamiseen. Oulun yliopisto tarjoaa kaivannaisalan koulutusta ainoana yliopistona Suomessa.

Professori Saija Luukkanen on vastannut rikastustekniikan koulutustarjonnasta ja opetuksesta Oulun yliopistossa seitsemän vuoden ajan mm. koulutusdekaanina ja tutkinto-ohjelmavastaavana. Hän on ollut kehittämässä kaivannaisalan elinikäisen oppimisen koulutuspaketteja ja kouluttanut alan yrityksiä. Luukkanen korostaa, että vihreän teknologian kehitys on kasvavassa määrin riippuvainen kaivosteollisuuden raaka-aineista, mutta samalla kaivosteollisuuden on kyettävä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti ja vähentämään päästöjään.

Haasteita on paljon, mutta niin on myös mahdollisuuksia.

Professori Pertti Sarala vastaa soveltavan geokemian ja maaperägeologisen malminetsinnän tutkimuksesta ja opetuksesta sekä opinnäytetöiden ohjaamisesta kaivannaisalan yksikössä. Hänellä on 20 vuoden kokemus maaperägeologisten malminetsintäprojektien vetämisestä ja soveltavien geokemiallisten menetelmien tutkimuksesta ja kehittämisestä.

Yliopistonlehtori Jukka-Pekka Ranta on geotieteiden & kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmavastaava ja vastaa mineralogian ja petrologian opetuksesta. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus palkitsi Rannan vuonna 2022 Jäätävän hyvä opettaja -tittelillä.

Viimeksi päivitetty: 17.11.2023