Ihmisiä kaivoksella

Mineraaliesiintymien ja malminetsinnän perusta

Academic Year 2023-2024
Verkkokurssin tavoitteena on johdattaa Suomen kallio- ja maaperägeologiaan sekä malminetsinnän perusteisiin. Kurssilla esitellään vihreään teknologiaan liittyvien kriittisten raaka-aineiden malmiesiintymätyypit ja niiden synty. Lisäksi käydään läpi kyseisten mineraaliesiintymien etsintään liittyviä tekniikoita. Voit suorittaa opinnot joustavasti verkossa - ajasta ja paikasta riippumatta.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Kurssi on maksuton

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssin keskeinen sisältö:
-Suomen kallioperägeologian perusteet
-Akkumineraalit ja -metallit ja niiden esiintyminen
-Primäärit malminmuodostusprosessit
-Tyypillisimmät akkumetallien malmityypit
-Suomen maaperägeologian perusteet
-Sekundääriset kuljetus- ja kerrostumisprosessit
-Malminetsintäprosessi
-Malminetsintämenetelmät

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jukka-Pekka Ranta, jukka-pekka.ranta@oulu.fi
Pertti Sarala, pertti.sarala@oulu.fi

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Viimeksi päivitetty: 3.11.2023