JOYAkkuteollisuus_RikastustekniikanPerusta

Rikastustekniikan perusta

Academic Year 2023-2024
Kurssilla käydään läpi rikastustekniikan keskeiset yksikköoperaatiot. Rikastusprosessin valintaa vs. malmityyppi tarkastellaan tapausesimerkein. Kurssi on maksuton ja suoritettavissa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssin keskeinen sisältö:

johdanto, mineralogia, hienonnus (murskaus, jauhatus), erotuksen yksikköoperaatiot (vaahdotus, painovoimaerotus, magneettierotus, liuotus), veden ja rikastushiekan käsittely.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Etäosallistujien määrää ei ole rajoitettu. Lähiosallistujia voi olla enintään 10 (valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä).

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Saija Luukkanen
saija.luukkanen@oulu.fi

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Viimeksi päivitetty: 2.11.2023