Liikkeenjohdon koulutusohjelmasta tukea liiketoiminnan johtamiseen työelämässä

Timo ja Pirjo Jortama ovat metsäteollisuusalalla työskentelevä aviopari. He ovat molemmat tahollaan osallistuneet työn ohessa Oulun yliopiston Liikkeenjohdon koulutusohjelmaan, joka tunnetaan paremmin nimellä Executive MBA.
JOY_opiskelijatarina_Timo&Pirjo

Timon ja Pirjon tarina

Timon työssä liiketoiminnan kehittäminen on ollut vahvasti läsnä, mikä antoi kipinän hakeutua aiheeseen syventyvään koulutukseen. Pirjo oli puolestaan jo aiemmin suorittanut Teknologiajohtamisen kurssin, jonka innoittamana hakeutui hieman myöhemmin myös itse liikkeenjohdon koulutusohjelmaan. Työn ja opiskelun yhdistäminen toi hieman lisähaasteita arkeen, mutta hyvällä suunnittelulla se ei heidän mukaansa ollut kuitenkaan missään vaiheessa mahdottomuus.

Sen lisäksi, että koulutus oli toteutettu laadukkaasti sisältäen käytäntöön sovellettavia harjoitustöitä ja kansainvälisiä excursioita, parasta antia molempien mielestä olivat innostava opiskeluilmapiiri sekä teemaan liittyvät, mielenkiintoiset keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelu on mielekästä ja antaa lisäeväitä työtehtävien hoitamiseen

Timo kannustaa liikkeenjohdon koulutusohjelmaa harkitsevia hakeutumaan rohkeasti koulutukseen. Asiasta kannattaa ehdottomasti keskustella yhdessä työnantajan kanssa, ja etsiä yhdessä mahdollisia soveltamiskohteita uusille, opittaville asioille. Opiskelu on mielekästä ja antaa lisäeväitä työtehtävien hoitamiseen – syventäen samalla ymmärrystä liiketoiminnasta. Harjoitus- ja lopputyön aiheet voi valita läheltä omaa tehtäväaluetta kiinnostuksen ja hyödyllisyyden mukaan, Timo vinkkaa.

Myös Pirjo rohkaisee työelämässä olevia päivittämään osaamistaan koulutuksissa. Opiskelusta saa virikkeitä niin nykyiseen kuin mahdollisiin uusiinkin haasteisiin. Hänen neuvonsa koulutusta harkitsevalle on hyvän opiskeluaikataulun laatiminen – aikaa on hyvä jättää työn ja opiskelun lisäksi myös vapaa-ajalle. Pirjo vinkkaa myös, että perehtymällä mielenkiintoiseen, oman organisaation kehitysaiheeseen, jonka ratkaisu ymmärretään tärkeäksi, voi sujuvoittaa oman lopputyön tekemistä kyseisestä aiheesta.

Perehtymällä mielenkiintoiseen, oman organisaation kehitysaiheeseen, jonka ratkaisu ymmärretään tärkeäksi, voi sujuvoittaa oman lopputyön tekemistä kyseisestä aiheesta.

Kouluttautuminen ja uuden oppiminen kannattaa aina

Pariskunta suosittelee Executive MBA -koulutusta kaikille, jotka haluavat syventää erityisesti liiketaloudellista osaamistaan. Koulutus antaa työkaluja myös oman yrityksen perustamista harkitseville ja auttaa samalla yhteistyöverkostojen luomisessa. Molemmat kokivat oman liiketoimintastrategisen osaamisensa kehittyneen koulutuksessa, samoin liiketoiminnan johtamistaitojen. Pirjo kertoo hyödyntäneensä oppimaansa pieninä parannusprojekteina töissään jo opintojen aikana.

Timo kokee, että koulutuksen jälkeen hänellä on paremmat valmiudet liiketoimintaosaamista vaativien tehtävien hoitamisessa sekä kansainvälisessä liiketoiminnan rakentamisessa. Pirjo puolestaan syvensi aiempia tekniikan alan opintojaan talousosaamisella, mistä on ollut hyötyä johtoryhmätyöskentelyssä sekä erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Vahva motivaatio yhdistävänä tekijänä

Liikkeenjohdon koulutusohjelmassa osallistujien kirjo on laaja. Mukana on ihmisiä hyvin erilaisilta aloilta ja työurilta. Timon ja Pirjon kokemuksen mukaan kaikkia koulutukseen osallistuneita yhdisti kuitenkin vahva motivaatio uuden oppimiseen. Opetuksen toteutustapa tuki ryhmäytymistä ja antoi työkaluja innovatiiviseen työryhmätyöskentelyyn. Timo kertoo jopa hieman yllättyneensä siitä, kuinka lyhyeltä opiskeluun käytetty aika saattoi tuntua, kun tehtävät olivat erilaisia ja mielenkiintoisia. Pirjo koki opiskelun kaiken kaikkiaan hyvin voimaannuttavana, sillä uuden oppiminen antaa hänelle lisäenergiaa ja valmiuksia soveltaa opittua heti omassa työssään.

Liikkeenjohdon koulutusohjelmat Oulun yliopistossa

Haluatko saada valmiuksia vastata liikentoiminnan ja johtamisen haasteisiin?