Master of SafetyTM - Turvallisuusjohdon koulutus

80 op, Academic Year 2023-2024 , A700612
Ole askeleen edellä työturvallisuudessa!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

10 500 € (+alv 24 %)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

10 500 € (+alv 24 %)

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Master of SafetyTM - Turvallisuusjohdon koulutus

Vuonna 2016 uudistettu Master of SafetyTM -täydennyskoulutusohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Yleisiä kohderyhmään kuuluvia ammattinimikkeitä ovat mm. EHS manager, Safety manager, Safety coordinator, turvallisuuspäällikkö, -johtaja tai -asiantuntija, kehityspäällikkö sekä toimitusjohtaja.

Ohjelman viitekehyksenä on yhdistetty laatukokonaisuuden johtamismalli (IMS), ISO 45001 standardi, vastuullinen johtaminen sekä Corporate Social Responsibility -teemat. Ohjelma täydentää mm. Turvallisuustutkintoa (TUT) ja Ylempää turvallisuustutkintoa (YTU).

80 opintopisteen laajuinen Master of Safety™ -ohjelma sisältää 21 päivää lähiopetusta, kirjallisia töitä, case-esimerkkejä ja -työskentelyä sekä etäopiskelua. Ohjelmaan osallistuminen ja sen suorittaminen edellyttää
hakijalta aikaisempaa alan koulutustaustaa sekä työkokemusta (=AHOT-osa). Nämä arvioidaan yliopiston hyväksymien asiantuntijoiden toimesta ennen ohjelmaan hyväksymistä.
Master of Safety™ -ohjelman kehittämisessä ovat olleet aktiivisesti mukana Finnsafe ry, Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden yksikkö sekä työhyvinvointi ja tuottavuus -tutkimustiimi.

Syksyn 2023 aikataulu.

Ohjelman rakenne
1. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, AHOT-osa 50 op
2. Turvallisuusjohtamisen moduulin kurssit yhteensä 15 op
3. Executive Education -koulutusosa, johtamisen kurssit yhteensä 12 op
4. Turvallisuusjohtamisen online-oppimispaketti 3 op

Master of SafetyTM -ohjelman laajuus on 80 opintopistettä ja sisältää lähiopetusta, kirjallisia töitä, projektityön, etäopiskelua, case-esimerkkejä ja -työskentelyä. Ohjelmaan osallistumisessa ja suorittamisessa arvioidaan ja huomioidaan hakijan aikaisempi koulutustausta ja työkokemus (AHOT):

Aiempien opintojen ja työkokemuksen tunnistaminen ja hyväksilukeminen 50 op, kun opiskelijalla on:

Vähintään 3 vuoden työkokemus turvallisuusalalta ja korkeakouluasteen tutkinto tai vähintään 5 vuoden työkokemus turvallisuusalalta ja toisen asteen tutkinto

Turvallisuusalan koulutuksia, kurssituksia ja/tai täydentäviä opintoja vähintään 20 opintopisteen verran (esim. Ylempi turvallisuustutkinto, YTU 20 op)

Edellä mainitut kohdat ovat toisiaan täydentäviä. Ts. jos työkokemusta on vähimmäiskriteeriä enemmän, se vähentää täydentävien opintojen vaatimusta; ja vastaavasti, jos täydentäviä opintoja on vähimmäisvaatimusta enemmän, se vähentää vaadittavan työkokemuksen määrää. Kriteerien täyttyminen on edellytys Master of SafetyTM -todistuksen saamiseen. Hyväksilukeminen tehdään perustuen opiskelijan täyttämään AHOT-hakemukseen.

AHOT-hakemuksen arvioinnin yhteydessä on varauduttava esittämään ne asiakirjat ja todistukset, joilla hakija osoittaa AHOT-osaan liittyvän aiemman koulutuksensa ja/tai muun pätevöitymisensä turvallisuusalalla.

Lisätietoja koulutusohjelmasta Master of Safety - Turvallisuusjohdon koulutus

Koulutuksen esite.

Koulutusmuoto

Continuous learning

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

6356 Kauppatieteet (MBA)

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

Antti Kauppila, p. 0294 48 7355, antti.kauppila(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.8.2023