EMBA in Safety Management

80 op, Academic Year 2023-2024 , A700611
Koulutusohjelmassa keskitytään turvallisuusjohtamisen sisältöön työturvallisuuden, -hyvinvoinnin, -kyvyn, esimiestyön ja riskein hallinnan teemoihin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

33 500 € (+alv 24 %)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

33 500 € (+alv 24 %)

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutuksen tiedot

EMBA in Safety Management

EMBA in Safety Management -ohjelma on 2-3 -vuotinen johtamiskoulutusohjelma, joka on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Johtamiskoulutuksesa keskitytään edellä mainittujen teemojen lisäksi erityisesti turvallisuusjohtamisen moninaiseen sisältöön työturvallisuuden, -hyvinvoinnin, -kyvyn, esimiestyön ja riskein hallinnan teemojen kautta.Yleisiä kohderyhmään kuuluvia ammattinimikkeitä ovat mm. EHSQ manager, Safety manager, Safety coordinator, turvallisuuspäällikkö, -johtaja tai -asiantuntija, kehityspäällikkö sekä toimitusjohtaja.

EMBA-kokonaisuudesta löydät uusia näkökulmia organisaatiosi ja itsesi kehittämiseen riippumatta siitä, edustatko yksityistä vai julkista sektoria, mikä on perustutkintosi tai millainen on työhistoriasi. Jos vastuullasi on liiketoiminnan kehittäminen jossain muodossa, niin ohjelma tuo sinulle punnittua tietoa, uusia käyttökelpoisia työkaluja ja verkostot kehittämistoimille. Lähtökohtaisesti monitaustaisessa opiskelijaryhmässä käydyt keskustelut tutustuttavat opiskelijat liikkeenjohdon monisävyisiin teemoihin useista eri näkökulmista.

EMBA in Safety Management -ohjelmaan kuuluu pakollisina opintoina neljä sisältömoduulia sekä opinnäyte- eli lopputyö. Sisältömoduuleissa käsitellään liiketoiminnan strategista kehittämistä ja uudistamista, johtamista ja johtajuutta mm. innovaatiotoiminnan, nykyaikaisen markkinoinnin ja myynnin kautta sekä Suomessa ainutlaatuisen turvallisuusjohtamisen sisältökokonaisuuden. Opetustavat ohjelmassamme sisältävät lähiopetusta, verkko-oppimista, ryhmätyöskentelyä sekä omaehtoista opiskelua.

Opintojen moduulirakenne mahdollistaa joustavan ratkaisun ohjelman suorittamiseen. Ohjeellinen opintorupeama on kaksi vuotta, mutta ohjelman voi myös suorittaa pidemmän ajan kuluessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, moduulit yksitellen suorittaen.

Syksyllä 2023 alkavan koulutuksen aikataulu.

Kokonaan syyslukukaudelle ajoittuvat moduuleista liiketoimintaympäristön muutos ja strategiat, johon sisältyy 15 lähiopetuspäivää sekä turvallisuusjohtamisen moduuli, 11 lähiopetuspäivää. Kokonaan kevätlukukaudelle ajoittuu johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen, joka sisältää 10 lähiopetuspäivää Oulussa. Liiketoiminnan kasvun elementit -moduuli on muodoltaan joustavampi ja siihen sisältyy hieman valinnaisuutta. Lähiopetuksen lisäksi käytetään monimuoto-opetusta mm. online -oppimispaketti sekä opintovalinnoista riippuen toimeksiantoon perustuva projektityö. Lähiopetusta moduuliin sisältyy vajaat 10 päivää projektityökatselmointeineen edelleen riippuen opiskelijan omista valinnoista.

Lisätietoa koulutuksesta Martti Ahtisaari Instituutin sivuilta.

Koulutusmuoto

Continuous learning
MBA

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

6356 Kauppatieteet (MBA)

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

Antti Kauppila, p. 0294 48 7355, antti.kauppila(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.8.2023