Markkinoinnin perusteet (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023, ay724106P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta mm. seuraavien teemojen kautta:

1) markkinoinnin määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä, mm. arvonluonti asiakkuuksissa sekä markkinointi erilaisissa toimintaympäristöissä,
2) markkinoinnin strategisia työkaluja ja viimeisimpiä ilmiöitä, mm. palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen,
3) kuluttajakäyttäytymisen perusteita,
4) markkinointi ja kestävä kehitys,
5) B-to-B markkinointi ja myyntityö,
6) moderni markkinointiviestintä ja digitaalinen markkinointi ja
7) jakelukanavat sekä verkostot.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Business, administration and law

Oppiaine

6313 Markkinointi

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022