Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2022-2023, ayA633707

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Opintokokonaisuus

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajoista ja hinnoista yhteistyöoppilaitoksen sivuilta. Oulun yliopiston järjestämät opintojaksot 75€/5 op.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuuteen on kerätty eri alojen opiskelijoita työelämänäkökulmasta eniten hyödyttäviä kauppatieteiden perusopintojaksoja. Kokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Valitaan seuraavista viisi opintojaksoa:

Kesä ja syksy 2022

ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)

Kevät 2023

ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op (järj. PPKYO)
ay724103P Strateginen johtaminen 5 op (järj. Oulun yliopisto)
ay724113P Brändimarkkinointi 5 op (järj. Oulun yliopisto)

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6337 Kauppatieteet

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 22.11.2022