Kauppatieteet, väyläopinnot 39 op, lv. 2022-2023

39 op, Academic Year 2022-2023, EI KOODIA

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kauppatieteiden avoimen väylä -opinnot 2022-2023

Väyläopintoihin kuuluu yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op
ay724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op
ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op
ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op
ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op

Korkeakoulutasoisia, alakohtaisia kieliopintoja 4 op.; toinen kotimainen kieli (vähintään B1-taso) tai vieras kieli (tulee olla tasoltaan alkeiskurssia korkeampi, vähintään B2-taso)

Kesäyliopiston tarjonnassa syksyllä 2022:
Svenska för ekonomer 4 op OY
Business Studies for English Competence 4 op OY

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Business, administration and law

Oppiaine

-

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.11.2022