Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Academic Year 2023-2024, ayA633707

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Study module

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajoista ja hinnoista yhteistyöoppilaitoksen sivuilta. Oulun yliopiston järjestämät opintojaksot 75€/5 op.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuuteen on kerätty eri alojen opiskelijoita työelämänäkökulmasta eniten hyödyttäviä kauppatieteiden perusopintojaksoja. Kokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Valitaan seuraavista viisi opintojaksoa:

ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op (sis. väyläopintoihin, järj. PPKYO)
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op (järj. PPKYO)
ay724103P Strateginen johtaminen 5 op (järj. Oulun yliopisto)
ay724113P Brändimarkkinointi 5 op (järj. Oulun yliopisto)

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Koulutusala

Business, administration and law

Oppiaine

6337 Kauppatieteet

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-yliopiston-neuvonta-ja-ohjauspalvelut
https://joy.oulu.fi/fi/yhteystiedot
Viimeksi päivitetty: 27.6.2023