Strateginen johtaminen (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , AY724103P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Strategisen johtamisen kurssilla tarkastellaan strategiaa ihmisten toiminnan kautta—toisaalta suunnittelun, mutta toisaalta jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden kanssa tasapainoilun näkökulmasta. Kurssin aikana:

1. Perehdytään strategisen johtamisen keskeisiin käsitteisiin, strategisen johtamisen historialliseen kehitykseen ja strategisen johtamisen kannalta keskeisiin koulukuntiin.

2. Tarkastellaan tämän päivän strategisen johtamisen tutkimuksen ja käytännön keskeisimpiä kysymyksiä.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

6351 Johtaminen

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Suositellaan ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op -opintojakson suorittamista.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-yliopiston-neuvonta-ja-ohjauspalvelut
https://joy.oulu.fi/fi/yhteystiedot
Viimeksi päivitetty: 30.11.2023