Opetettavat aineet

Täydennä opintojasi avoimessa yliopistossa hankkimalla uuden opetettavan aineen kelpoisuus tai muuta kasvatusalan osaamista! Tälle sivulle on koottu tietoa avoimessa yliopistossa tarjolla olevista opettajan kelpoisuuteen vaadittavista opinnoista.

Opetettavan aineen kelpoisuus

Perusopetuksessa aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan (muiden kelpoisuusehtojen, kuten ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi) 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot kustakin opetettavasta aineesta. Lukiossa opettavilla on kelpoisuuden saadakseen oltava edellisten lisäksi suoritettuna syventävät opinnot yhdestä opetettavasta aineesta. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty valtioneuvoston asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella perus- ja aineopintoja useista opetettavista aineista. Voit myös hakea erillistä opiskeluoikeutta niiden opetettavien aineiden perus- ja/tai aineopintoihin, joita ei ole avoimen yliopiston tarjonnassa. Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen, ja opiskeluoikeuden myöntää tiedekunnan koulutusdekaani tai kieli- ja viestintäkoulutuksen edustaja.

Opetettavien aineiden lisäksi avoimessa yliopistossa on tarjolla myös kasvatustieteen opintoja. Nämä opinnot eivät suoraan tuota opettajan kelpoisuutta, mutta kasvatustieteiden opinnoista voi saada lisäpisteitä opettajan pedagogisiin opintoihin hakiessa, ja osa suoritetuista opinnoista voidaan myös hyväksilukea näihin opintoihin. Tarkista korvaavuus- ja hyväksilukukäytännöt omasta oppilaitoksestasi, johon opettajan kelpoisuuden antavia opintoja suoritat.

Kasvatus-, koulutus ja ohjausalalla tarvittavaa osaamista voi täydentää myös muilla opinnoilla, esimerkiksi erityispedagogiikan tai suomi toisena kielenä -opinnoilla.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Olemme koonneet alla olevaan haitariin avoimen yliopiston opetettavien aineiden tarjonnan. Huomaa, että tarjonta voi vaihdella lukuvuosittain. Opiskelu on joustavaa ja opintoja on mahdollista suorittaa myös työn ohessa.

Vastaavuustodistus

Suoritettuasi opetettavien aineiden opinnot, sinun tulee hankkia opinnoista vastaavuustodistus. Pelkkä opintosuoritusote ei riitä. Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistuksen myöntää tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu ja joka antaa aineenopettajan koulutusta.

Vastaavuustodistuksen hakemisesta peritään 126 euroa (myös hylkäävästä päätöksestä). Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista. Jos haluat suorittamistasi opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, sinun tulee tehdä vastaavuustodistushakemus. Tätä ennen opintojen tulee olla koostettuna opintokokonaisuudeksi (esimerkiksi perus- tai aineopinnot). Lisätietoa ja koostamispyyntölomake Opiskeluohjeet-sivulla. Vastaavuustodistus on maksullinen. Vastaavuustodistuksen tilauslomake löytyy e-Forms-palveluista. Lomake ohjautuu ko. tiedekunnan palveluosoitteeseen, jossa se otetaan käsittelyyn ja tilaajalle toimitetaan tarvittavat ohjeet. Lisätietoa vastaavuustodistuksista koulutuksen lähipalveluista.