Uudet täydennyskoulutukset vahvistavat akkuteollisuuden osaamista ja kilpailukykyä

Maailmanlaajuisesti kovassa nosteessa oleva akkuala kasvaa voimakkaasti myös Suomessa. Kasvun takana on ennen kaikkea yhteiskunnan ja liikenteen voimakas sähköistyminen, megatrendi, joka voi akkuteollisuusratkaisujen kanssa yhdessä vaikuttaa merkittävästi ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kansallinen akkustrategia painottaa Suomen asemaa akkuteollisuuden tulevaisuuden ratkaisuissa, sillä maallamme on merkittävät akkumetallien varannot ja kehittynyttä, vastuullista metallinjalostus- ja akkumateriaalituotantoa. Alalla on kuitenkin tunnistettu kasvava osaajapula koko arvoketjussa. Akkualan osaamista vahvistamalla voidaankin vaikuttaa merkittävästi maamme kansainväliseen kilpailukykyyn.

Akkuteollisuuden täydennyskoulutukset käynnistyvät syksyllä 2023


Oulun yliopisto tarttuu alan haasteisiin ja käynnistää akkualan toimijoille suunnatut, maksuttomat täydennyskoulutukset syksyllä 2023. Koulutustarjonta koostuu neljästä kokonaisuudesta:

  • Kaupallistaminen ja liiketoiminta
  • Akkukemikaalit ja valmistaminen
  • Malmin etsintä ja jalostus
  • Robotiikka ja automaatio

Opinnot on suunnattu akkuteollisuuden arvoketjussa työskenteleville, mutta avoinna myös muille kiinnostuneille, joilla on aiempi opiskelu- tai työtausta tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Koulutukset on suunniteltu suoritettaviksi työn ohessa ja ovat suurelta osin ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Kärkiosaamista ja tutkimustietoa yritysten käyttöön


Oulun yliopistossa akkukemikaalien tutkimusta pitkään johtanut professori Ulla Lassi pitää kansainvälisen osaamisen vahvistamista akkuteollisuuden arvoketjussa elintärkeänä. Hän korostaa yliopiston ja yritysten välisen vahvan yhteistyön luovan edellytykset alaa eteenpäin vieville innovaatioille: ”Yhteistyö on tärkeää, jotta uusimmasta tutkimuksesta päästään mahdollisimman nopeasti hyötymään teollisuudessa ja kehitystyössä.”

Ulla Lassi on itse vahvasti mukana myös syksyllä 2023 käynnistyvässä täydennyskoulutuksessa, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisten akkualan toimijoiden osaamista. Alalla työskenteleville tarjottava koulutuskokonaisuus pitää sisällään useita eri osaamisteemoja, jotka liittyvät kiinteästi akkualan arvoketjuun. ”Alan tutkimus menee eteenpäin vauhdilla ja vain osaamisen jatkuvalla uudistamisella voimme varmistaa, että Suomi pysyy mukana kehityksessä”, tähdentää Ulla Lassi.

Lue lisää akkualan täydennyskoulutuksista ja koulutuksiin ilmoittautumisesta >>

Kansallinen akkustrategia 2025


Lisätiedot:
Emmi Alakärppä, emmi.alakarppa@oulu.fi


Koulutuskokonaisuus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Viimeksi päivitetty: 16.6.2023