Työpajasta suuntaviivoja lohkoketjuteknologian koulutuksiin

Seuraavaksi suureksi teknologia-aalloksi kuvattu lohkoketjuteknologia tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia monella toimialalla. Marraskuussa järjestetty työpaja kartoitti nykytilannetta ja antoi suuntaviivoja tulevien koulutusten suunnitteluun.

Suomi on lohkoketjuteknologian käyttöönotossa vielä alkuvaiheessa ja takamatkalla suhteessa moneen maahan. Teknologia tarjoaa kuitenkin mielenkiintoisia mahdollisuuksia erilaisille toimialoille. Oulun, Vaasan ja Lapin yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteisen Tehoa lohkoketjuista -hankkeen puitteissa järjestettiin 18.11.2021 kaikille kiinnostuneille avoin verkkotyöpaja, jonka tuloksia on määrä hyödyntää tulevien koulutusten suunnittelussa. Ensimmäinen koulutus käynnistyy helmikuussa 2022.

Konkreettiset esimerkit läheltä rohkaisevat eteenpäin

Marraskuun verkkotyöpajassa keskusteltiin lohkoketjujen käytöstä ja soveltamisesta eri toimialoilla, lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä liiketoiminnassa sekä teknologian tulevaisuudennäkymistä. Tavoitteena oli hahmottaa lohkoketjuteknologian nykytilanne Suomessa hyödyntämisen, osaamisen ja resurssien näkökulmasta. Työpajassa etsittiin vastausta siihen, liittyvätkö teknologian osaamistarpeet pääasiassa olemassa olevan toiminnan kehittämiseen vai täysin uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Fasilitaattoreina toimivat Marika Iivari Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä Tommi Kauppinen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Tällä hetkellä keskeisinä ongelmina lohkoketjuteknologian laajemmassa soveltamisessa nähdään:

• Luottamuksen puute kulttuurisesta ja organisatorisesta näkökulmasta
• Sääntelyn ja oikeudellisten vaatimusten puute maailmanlaajuisesti
• Tietoisuus siitä, että eri toimialoilla ollaan digitaalisessa murroksessa eri vaiheissa, mikä puolestaan asettaa omia reunaehtoja lohkoketjujen käyttöönotolle.

Jotta lohkoketjuteknologian mahdollistamista hyödyistä päästään Suomessa nauttimaan, on rakennettava luottamusta teknologiaa kohtaan konkreettisin esimerkein, mieluiten suomalaisessa pienteollisuuden kontekstissa. Kuten monessa muussakin, myös tässä on aloitettava pienestä ja skaalattava onnistumiset.

Työpajasta suuntaviivoja tulevaan

Blockchain – is it for me -työpajan tuloksena määritettiin toimenpiteitä, joilla voidaan edesauttaa teknologian kiinnostavuutta ja sitä kautta sovellusten laajempaa hyödyntämistä ja kehittämistä Suomessa:

• Yleisen lohkoketjuteknologiatietämyksen lisääminen, erityisesti suhteessa muihin keskeisiin teknologioihin. Tämä auttaa ymmärtämään, kuinka lohkoketjuteknologia voisi auttaa mahdollisuuksien ja haasteiden ratkaisemisessa.
• Selkeiden lohkoketjuteknologiaa hyödyntävien protojen ja pilottien rakentaminen sekä esilletuominen. Referenssien avulla rakennetaan luottamusta ja lisätään tietämystä lohkoketjuketjuteknologian tarjoamasta arvosta toiminnalle.
• Paikallisten ja kansallisten verkostojen vahvistaminen toimii perustana myös globaaleille markkinoille pääsyssä.

Uuden lohkoketjuteknologian laajamittainen käyttöönotto vaatii siis luottamuksen rakentamista teknologiaa kohtaan, konkreettisten hyödyntämistapojen esilletuomista sekä osaamisen kartuttamista ja verkostojen vahvistamista.

Tehoa lohkoketjuista -hankkeen täydennyskoulutukset käynnistyvät helmikuussa. Kurssit ovat maksuttomia ja kaikille kiinnostuneille avoimia. Ilmoittautuminen vuoden 2022 ensimmäiselle kurssille, "First Notes on Blockchain", on avoinna 14. helmikuuta saakka. Kurssi on johdantokurssi eikä vaadi ennakko-osaamista aiheesta. Opetuskieli on englanti. Kurssin järjestää Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Lue lisää helmikuussa alkavista johdantokursseista.

Tehoa lohkoketjuista -hanke

Lohkoketjua kuvataan seuraavaksi suureksi teknologia-aalloksi. Lohkoketjun hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia laajasti erilaisille toimialoille, tulevaisuuden tietoliikenteelle, hallinnolle, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon saralle. Käyttö on vielä rajallista, mihin suurimpana syynä on puuttuva osaaminen.

Tehoa lohkoketjuista -hankkeen tarjoama koulutus lohkoketjuteknologiasta auttaa näkemään sen mahdollistamat hyödyt. Täydennyskoulutuksia tullaan järjestämään yhteensä kuusi ja niiden tarkemmat sisällöt ja ajankohdat julkaistaan hankkeen nettisivuilla.

Lisätietoa hankkeesta ja koulutuksista:

Laura Pihtsalmi
p. 029 448 7363
laura.pihtsalmi@oulu.fi

Tehoa lohkoketjuista hanke | Oulun yliopisto

Viimeksi päivitetty: 24.1.2022