Mikä on JOY?

JOY – Jatkuvan oppimisen yliopisto on Oulun yliopiston uusi jatkuvan oppimisen kokonaisuus. Kokoamme yhteen kaikki Oulun yliopiston tarjoamat jatkuvan oppimisen koulutukset ja palvelut. Tästä verkkopalvelusta löydät avointa yliopisto-opetusta, täydennyskoulutusta, ja polun koulutusratkaisujen räätälöintiin.​

JOY-palvelusta löydät

Koulutusten hakukone

Löydä itsellesi sopiva koulutus eri hakutermien avulla.

Teemakoosteet

Teemat tarjoavat vaihtoehtoisen tavan selata ja löytää koulutuksia.

Yhteistyömahdollisuudet yrityksille

Koulutukseen liittyvät mahdollisuudet yhteistyöhön ja kumppanuuteen.

Räätälöidyt koulutukset

Räätälöinti on yrityksille tarjoamamme palvelu.

Kenelle?

JOY palvelee ihmisiä oppijakeskeisesti erilaisissa elämäntilanteissa; uusille poluille suuntaajia, alanvaihtajia ja uralla etenijöitä, mikroyrittäjiä, kelpoisuuden, pätevyyden tai ammatillisen lisäkoulutuksen hakijoita, alumneja, lukiolaisia, ilman opiskelupaikkaa jääneitä, yleisiä työelämätaitoja etsiviä tai maailmankuvansa laajentajia.

Miksi loimme JOYn?

JOY on Oulun yliopiston vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön meneillään olevaan kansalliseen jatkuvan oppimisen uudistukseen. Korkeakouluja kannustetaan avaamaan koulutustarjontaansa ja kehittämään korkeakoulujärjestelmää jatkuvan oppimisen alustana. Taustalla on varautuminen tulevaisuuden työelämän murroksiin. Jatkuvan oppimisen visio pohjautuu muun muassa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n suosituksiin aikuiskoulutuksen monipuolistamisesta Suomessa.

Kansainvälisesti vertaillen suomalaisten osaaminen on korkealla. Koulutus on maksutonta tai edullista, mutta osaaminen kasautuu voimakkaasti jo hyvin koulutetulle väestölle. Suomessa erot aikuiskoulutukseen osallistumisessa ovat OECD-maiden suurimpia. Suomea suositellaan lisäämään tutkintoon johtamatonta koulutusta, joka soveltuisi paremmin aikuisten tarpeisiin erilaisilla koulutustaustoilla.

Oulun yliopisto onkin päättänyt tuplata ei-tutkinto-opiskelijoiden määränsä 15 000:een vuoteen 2024 mennessä. Ei-tutkinto-opiskelijoilla tarkoitetaan kaikkia, jotka suorittavat opintoja avoimessa yliopistossa, täydennyskoulutuksessa, erillisillä opinto-oikeuksilla ja erilaisilla kursseilla. Yliopiston sisällä jatkuvan oppimisen uudistus tarkoittaa myös rakenneuudistuksia. Oppimisympäristöt tulevat muuttumaan, muun opetuksen mukana, ja jatkuvan oppimisen koulutus kanavoituu digitaalisen oppimisen ja personoitujen kohtaamisten tasapainoiseksi yhdistelmäksi.