Mikä on JOY?

JOY - Jatkuvan oppimisen yliopisto - on Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen kokonaisuus. JOY-verkkopalvelu kokoaa yhteen kaikki Oulun yliopiston tarjoamat jatkuvan oppimisen koulutukset ja palvelut.

JOY - jatkuvan oppimisen yliopisto

  • Osaamisen kehittämiseen, urapolulla etenemiseen ja uuteen alaan tutustumiseen
  • Laaja valikoima koulutuksia lukuisilta eri tieteenaloilta
  • Koulutukset perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon
  • Opintoja kaikille iästä ja aiemmasta koulutustaustasta riippumatta
  • Yrityksille ja organisaatioille räätälöidyt koulutukset kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Kenelle?

JOY palvelee ihmisiä oppijakeskeisesti erilaisissa elämäntilanteissa; uusille poluille suuntaajia, alanvaihtajia ja uralla etenijöitä, mikroyrittäjiä, kelpoisuuden, pätevyyden tai ammatillisen lisäkoulutuksen hakijoita, alumneja, lukiolaisia, ilman opiskelupaikkaa jääneitä, yleisiä työelämätaitoja etsiviä tai maailmankuvansa laajentajia.

Mitä on jatkuva oppiminen?

Alat ja työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa. Osaamisvaatimukset sekä tiedon tarpeet muuttavat muotoaan, kun teknologiat kehittyvät ja työn tekemisen sekä palveluiden kuluttamisen paikkasidonnaisuus mullistuu.

JOY on Oulun yliopiston vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön meneillään olevaan kansalliseen jatkuvan oppimisen uudistukseen, jossa olemme mukana avaamassa yliopiston koulutustarjontaa ja kehittämässä korkeakoulujärjestelmää jatkuvan oppimisen alustana.