Tutustu kouluttajaamme: Heikki Wiik

Oulun yliopiston terveydenhoitoalan johtamiskoulutuksessa valmentava Heikki on pitkän linjan kirurgijohtaja. Hän valmistui sekä kirurgian erikoislääkäriksi että gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäriksi hieman ennen millenniumin vaihdetta. Esimiestyön hän aloitti pian erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen ja on toiminut erinäisissä johtajuusviroissa lähes koko työuransa ajan.
HeikkiWiik

Muutosta tutkivan, moniammatillisen tutkimusryhmän johtaja kouluttaja

Tänä päivänä Heikki toimii OYS Vatsakeskuksen johtajana. Lisäksi hän on gastroenterologisen kirurgian dosentti sekä muutosta tutkivan, moniammatillisen tutkimusryhmän johtaja. Organisaatio- ja sote-uudistuksen myötä tutkimustyölle on Heikin mukaan jäänyt harmillisen vähän aikaa. Omien töiden ohessa hän on toiminut myös työyhteisökouluttajana.

Kouluttajaksi Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston kouluttajaksi Heikki päätyi vuonna 2000, silloisen erikoislääkärien johtamiskoulutusohjelmaan. Vuosituhannen alussa alettiin kansallisesti kiinnittää huomiota enemmän johtamiskoulutukseen. Lisäksi hieman myöhemmin todettiin, että sosiaali- ja terveysalan perus- ja jatkotutkinnoissa on aivan liian vähän johtamiskoulutusta sekä sen laatu työelämän vaatimuksiin nähden oli täysin riittämätöntä.

Vuosina 2006-2020 Heikki toimi lääketieteellisen tiedekunnan johtamiskoulutuksen vastuuhenkilönä. Oulun yliopistossa moniammatillinen johtamiskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille (MOJO I) lähti käyntiin syksyllä 2008 ja sen jatkona erikoistuvien johtamiskoulutus (EJO I) syksyllä 2010. MOJO:n ohjelmajohtajana Heikki toimi vuoteen 2015 asti.

Esimiestyön merkitys nostanut arvoaan

Kouluttajana toimimisen haasteista kysyttäessä Wiik toteaa, että joskus on vaikeaa saada työnantajapuoli ymmärtämään esimiesten johtamiskoulutuksen tärkeyttä. Vuosien saatossa asia on kuitenkin ollut korjaantumaan päin. Antoisinta kouluttajan työssä puolestaan Heikin mielestä ehdottomasti vuorovaikutus koulutettavien kanssa ja hän kokee erittäin merkitykselliseksi siirtää tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa tulevaisuuden tekijöille.

Wiikin mielestä johtamiskoulutuksista saa eniten irti, kun on jo jonkin aikaa ehtinyt olla esimiestyössä. Koulutus ei varmasti ole hyödytön myöskään uraansa aloitteleville esihenkilöille.

Monipuoliset harrastukset pitävät mielen virkeänä

Vaativan työn vastapainona Heikki rentoutuu pääasiassa erilaisen liikunnan parissa. Hän harrastaa mm. hiihtoa, lumilautailua ja talviretkeilyä. Kesäisin on vuorossa juoksu, pyöräily ja kajakkimelonta.

Kohti uutta koulutusta

Heikki Wiik on kouluttajana syksyllä käynnistyvässä Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliset johtamisopinnot- koulutuksessa (MOJO). Lue lisää!