Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliset johtamisopinnot (MOJO)

30 op, Lukuvuosi 2023-2024 , -
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija - hanki vankkaa johtamisosaamista alaltasi! Syksyllä 13. kerran käynnistyvä koulutus antaa valmiuksia muutosten läpiviemiseen ja jalkauttamiseen sekä oman johtajuutesi kehittämiseen.

Hae nyt mukaan erinomaista palautetta saaneisiin, moniammatillisiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopintoihin. Koulutus käynnistyy marraskuussa.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

4 340€ (sis. alv.)

Koulutuksen tiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristön muutos asettaa haasteita johtamiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliset johtamisopinnot -opintokokonaisuus antaa sinulle valmiuksia muutosten läpiviemiseen ja jalkauttamiseen sekä oman johtajuutesi kehittämiseen.

Erinomaista opiskelijapalautetta saaneen kokonaisuuden kouluttajina toimivat kokeneet lääketieteen ja hallintotieteen asiantuntijat sekä pitkään vaativaa johtamistyötä tehneet alan ammattilaiset.

Tutustu yhteen pitkäaikaisista ja pidetyistä kouluttajistamme: Heikki Wiik >>

Koulutus kestää noin vuoden ja on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Kenelle?

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan keskijohdolle (esimerkiksi palvelupäällikkö, yli- tai osastonhoitaja, yli- tai apulaisylilääkäri, vastuualuejohtaja). Koulutukseen hakevien tausta voi olla hyvin erilainen. Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa johtamiskoulutusta tai tulla syventämään aiempaa osaamista.

Miten?

Koulutus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Siinä hyödynnetään vertaisryhmätyöskentelyä toisten opiskelijoiden kanssa. Koulutus käynnistyy syksyllä 2023 ja päättyy syksyn 2024 aikana. Koulutus koostuu viidestä Oulussa järjestettävästä kahden päivän lähiopintojaksosta, päätöstilaisuudesta ja oppimistehtävistä. Koulutukseen valitaan enintään 30 osallistujaa.

Opinnot ovat Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja koulutus järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus perustuu uusimpaan johtamis- ja organisaatiotutkimukseen sekä vahvaan käytännön johtamis- ja kehittämiskokemukseen. Opinnot syventävät johtajien yhteistä arvoperustaa moniammatillisessa toimintaympäristössä sekä vahvistavat osaamista henkilöstön, rakenteiden ja toiminnan kehittämisessä.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto on noin vuosi. Opinnot koostuvat lähitapaamisista, osallistujan työhön kytkeytyvistä soveltavista tehtävistä, osallistujan oman organisaation muutostarpeisiin perustuvasta kehittämistehtävästä, kirjareferaatista, oppimispäiväkirjasta sekä oman johtamisosaamisen reflektoinnista. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

1. Lähiopiskelujaksot (15 op)

Koulutukseen kuuluu viisi kaksipäiväistä lähiopiskelujaksoa, joihin sisältyy asiantuntija-alustuksia, vertaisryhmätyöskentelyä sekä osallistujan työhön kytkeytyviä yksilöllisiä tehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Lisäksi koulutukseen sisältyy koulutuksen päätteeksi yhden päivän kehittämistehtäväseminaari.

2. Kehittämistehtävä (10 op)

Kehittämistehtävä liittyy kiinteästi osallistujan omalla työpaikalla tehtävään johtamis- ja kehittämistyöhön.

3. Oman johtajuuden reflektointi (3 op)

Oman johtajuuden ja johtamisosaamisen reflektointitehtävä mahdollistaa itsereflektion ja kehittymisen johtajana.

4. Kirjareferaatti (2 op)

Kirjareferaatissa tarkastellaan johtamista valitun johtamiskirjallisuuden näkökulmista.

Lähiopiskelujaksojen sisältöteemat

I jakso

Koulutuksen aloitus, hallinto, johtaminen ja johtajuus, moniammatillisen yhteistyön johtaminen sekä johtamisen rakenne terveydenhuollon organisaatioissa

II jakso

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö ja juridiikka, tiedolla johtaminen

III jakso

Itsensä johtaminen ja kehittäminen, henkilöstöjohtaminen ja osaamisen arviointi työyhteisössä

IV jakso

Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja viestintä, henkilöstön motivointi

V jakso

Johtamisen menetelmiä ja välineitä muuttuvassa toimintaympäristössä

Koulutuksen päätösseminaari

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutusmuoto

Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

30

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija
Satu Soila
satu.soila@oulu.fi
p. 029 448 7360

Osallistujapalaute

"Kiitokset Mojosta, kurssi oli mielestäni hyvä ja hyödyksi työtehtävieni hoitamiseen, ts. käymisen arvoinen kurssi. Sivumennen sanoen, Mojo on tietämieni johtamiskoulutusten joukossa ainoa, jonka suhteen kaikkien tapaamieni kollegoiden kokemus on, että juuri se kurssi oikeasti kannattaa käydä. Kiitos siis kurssista."

"Lähipäivien jälkeen on joka kerta vakuuttuneempi siitä, että koulutuksen anti on juuri sitä, mitä on lähtenyt hakemaan, ja että sen avulla on mahdollisuus kehittyä kokonaisvaltaisessa johtamisessa."

"Mojo koulutus on erinomainen kattaus niistä osa-alueista, joita esimiestyössä kehittymiseen tänä aikana selvästi tarvitaan."

Viimeksi päivitetty: 1.11.2023