Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan (AVOIN YO), kesä 2023

5 op, Summer 2023 , ay414078P

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

  • Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
  • Yhteiskuntatieteellinen tutkimusprosessi
  • Empiirisen sosiologisen tutkimuksen metodit

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2023

Oppiaine

2114 Sosiologia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 2.3.2023