Sosiologia, perusopinnot (AVOIN YO), kesä 2023

25 op, Summer 2023 , ayA211401

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Katso hinta yhteistyöoppilaitoksen sivulta

Koulutuksen tiedot

Sisältö:

  • Sosiologian peruskäsitteet ja -teoriat
  • Sosiologisen tutkimuksen perusmenetelmät
  • Sosiologian ajankohtainen tutkimus
  • Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueet

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
- 414067P Sosiologian peruskurssi 5 op
- 414078P Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan 5 op
- 414079P Tutustuminen sosiologiseen tutkimukseen 5 op
Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita: kaksi seuraavista jaksoista:
- 414080P Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
- 414081P Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
- 414082P Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin5 op
- 414083P Koulutus ja tasa-arvo 5 op
- 414084P Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2023

Oppiaine

2114 Sosiologia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.2.2023