Sisäilma-asiantuntijan (SISA) henkilösertifiointiin valmentava koulutus

30 op, Academic Year 2024-2025 , -
Pätevöidy asiantuntijaksi terveen sisäilman alalla!

Oulun yliopisto tarjoaa SISA-henkilösertifikaattiin valmentavaa koulutusta yliopistollemme ominaisella, monitieteisellä otteella. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena - etäopintoihin on helppo osallistua mistä vain. Koulutukseen sisältyvät käytännön harjoitukset suoritetaan Oulun yliopistolla. Koulutuksen jälkeen henkilösertifioinnin vaatimukset täyttävien on mahdollista hakea sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia. Sertifikaatit myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Tervetuloa pätevöitymään ja oppimaan uutta kanssamme!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning
Study module

Toteutusaika

-

Hinta

9 000 € (+ alv 24 %)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

9 000 € (+ alv 24 %)

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sisäilma-asiantuntijan sertifikaatista tai jotka tarvitsevat rakennusterveysosaamista, esim. kosteus- ja kuntotarkastuksia tekevissä yrityksissä, julkisten ja yksityisten rakennusten omistajaorganisaatioissa, isännöinti- ja huoltoyhtiöissä, rakennuttaja- ja rakennusyhtiöissä, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa tai lupa- ja viranomaispuolella toimivissa organisaatioissa. Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien mahdollista hakea sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia. Sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Valmentavan SISA-koulutuksen sisältö perustuu voimassa olevaan asetukseen (545/2015). Koulutus koostuu kolmesta eri osioista:

A osiossa perehdytään rakennusten sisäilman epäpuhtauksiin, homeeseen, bakteereihin ja terveysvaikutuksiin. Sisäilmaongelmia tutkitaan ja analysoidaan erilaisilla laboratoriomittausmenetelmillä ja välineillä sekä perehdytään epäpuhtauksien torjuntaan.

B osiossa tarkastellaan syvällisemmin rakennusfysiikkaa, rakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia, perehdytään rakenteiden ja materiaalien kuntotutkimusmenetelmiin, tuotantotekniikkaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Lisäksi perehdytään asiantuntijana toimimiseen sisäilmaongelmien oikeustapauksissa ja sopimustekniseen lainsäädäntöön.

C osiossa käydään lävitse ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaa sekä opetellaan niihin liittyviä mittaus- ja tutkimusmenetelmiä.

Koulutukseen sisältyvät opintojaksot:

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2024-2025

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

5

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutuksen vastuuhenkilö
Professori Ulla Haverinen-Shaughnessy
ulla.haverinen-shaughnessy@oulu.fi

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksen pakollinen liite on kopio tutkintotodistuksesta.

RTA- ja SISA-koulutuksissa on yhteensä 15 aloituspaikkaa. SISA-koulutuksessa aloituspaikkoja on enintään 5. Soveltuvan pohjakoulutuksen omaavista hakijoista koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutusmaksut

Koulutusmaksu sisältää teoria- ja menetelmäopinnot sekä opinto-ohjauksen. SISA-koulutuksen kokonaishinta on 11 160€ (sis. alv 24%), joka laskutetaan kahdessa erässä (2 x 5580€).

Mahdolliset hyväksiluvut otetaan huomioon erillisen hinnaston mukaisesti. Lisätiedot kohdassa "Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)".

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Opinnoissa on käytössä AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen), jota opiskelijan tulee hakea jo ilmoittautumisen yhteydessä. Tutustu ohjeisiin ja Valviran SISA opintojen AHOT-lomakkeeseen (word). Liitä ilmoittautumiseen mukaan täytetty AHOT-lomake sekä hyväksilukuun vaikuttavat liitteet. AHOT-lomake liitteineen tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.

Eurofins Expert Services Oy - AHOT ohje

Valvira SISA-opintojen AHOT-lomake

AHOT-menettelyn hinnasto:

AHOT-maksu: 650€ + alv 24%. Maksu hyvitetään kokonaishinnasta koulutukseen osallistuville henkilöille. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.
AHOT-hyvitys: 230€ + alv 24% /ahotoitu opintopiste. Hyvitys vähennetään koulutuksen kokonaishinnasta.

Esimerkkejä maksuista:

  • Kouluttautuja saa AHOT-menettelyn kautta hyväksiluettua yhteensä 5 opintopistettä. Tällöin 5 ahotoitua opintopisteitä hyvitetään seuraavasti: AHOT-hyvitys on 1426 € ja koulutuksen kokonaishinnaksi jää 9734 € (sis. alv.).
  • Henkilö käy läpi AHOT-menettelyn, mutta ei aloita koulutusta. Hänen tulee tällöin maksaa AHOT-maksu 806 € (sis alv.).
Viimeksi päivitetty: 12.4.2024