Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) henkilösertifiointiin valmentava koulutus

50 op, Lukuvuosi 2024-2025 , -
Pätevöidy asiantuntijaksi rakennusterveyden ja terveen sisäilman alalla!

Oulun yliopisto tarjoaa RTA-henkilösertifikaattiin valmentavaa koulutusta yliopistollemme ominaisella, monitieteisellä otteella. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena - etäopintoihin on helppo osallistua mistä vain. Koulutukseen sisältyvät käytännön harjoitukset suoritetaan Oulun yliopistolla. Koulutuksen jälkeen henkilösertifioinnin vaatimukset täyttävien on mahdollista hakea RTA-henkilösertifikaattia. Sertifikaatit myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Tervetuloa pätevöitymään ja oppimaan uutta kanssamme!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot
Opintokokonaisuus

Toteutusaika

-

Hinta

12 500€ (+ alv 24%)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

12 500€ (+ alv 24%)

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatista tai jotka tarvitsevat rakennusterveysosaamista, esim. kosteus- ja kuntotarkastuksia tekevissä yrityksissä, julkisten ja yksityisten rakennusten omistajaorganisaatioissa, isännöinti- ja huoltoyhtiöissä, rakennuttaja- ja rakennusyhtiöissä, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa tai lupa- ja viranomaispuolella toimivissa organisaatioissa. Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien mahdollista hakea rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaattia. Sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Valmentavan RTA-koulutuksen sisältö perustuu voimassa olevan asetuksen (545/2015). Koulutus koostuu kolmesta eri osioista:

A osiossa perehdytään rakennusten sisäilman epäpuhtauksiin, homeeseen, bakteereihin ja terveysvaikutuksiin. Sisäilmaongelmia tutkitaan ja analysoidaan erilaisilla laboratoriomittausmenetelmillä ja välineillä sekä perehdytään epäpuhtauksien torjuntaan.

B osiossa tarkastellaan syvällisemmin rakennusfysiikkaa, rakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia, perehdytään rakenteiden ja materiaalien kuntotutkimusmenetelmiin, tuotantotekniikkaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Lisäksi perehdytään asiantuntijana toimimiseen sisäilmaongelmien oikeustapauksissa ja sopimustekniseen lainsäädäntöön.

C osiossa käydään lävitse ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaa sekä opetellaan niihin liittyviä mittaus- ja tutkimusmenetelmiä.

RTA-koulutukseen osallistuvat tekevät rakennusterveysasiantuntijan valmentavaan koulutukseen vaaditun opinnäytetyön.

Koulutukseen sisältyvät opintojaksot:

Lisäksi RTA-koulutukseen kuuluu opinnäytetyö (15 op).

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2024-2025

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

15

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutuksen vastuuhenkilö
Professori Ulla Haverinen-Shaughnessy
ulla.haverinen-shaughnessy@oulu.fi

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan erillisellä lomakkeella, johon löytyy linkki sivun yläosasta.

Hakemuksen pakollinen liite on kopio tutkintotodistuksesta. Mikäli haet opintojaksojen hyväksilukuja AHOT-menettelyn kautta, tulee sinun liittää myös AHOT-lomake ilmoittautumislomakkeen liitteeksi (lisätiedot kohdassa Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT).

RTA- ja SISA-koulutuksissa on yhteensä 15 aloituspaikkaa.

Koulutusta ei järjestetä ja seuraavaa hakua ei avata uudestaan ennen vuotta 2026 jos hakijoita ei ole riittävästi. Soveltuvan pohjakoulutuksen omaavista hakijoista koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutusmaksut

Koulutusmaksu sisältää teoria- ja menetelmäopinnot, opinto-ohjauksen sekä opinnäytetyön ohjauksen. RTA-koulutuksen kokonaishinta on 15 500€ (sis. alv 24%) , joka laskutetaan kolmessa erässä (3 x 5167€).

Mahdolliset hyväksiluvut otetaan huomioon erillisen hinnaston mukaisesti. Lisätiedot kohdassa "Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)".

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Opinnoissa on käytössä AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen), jota opiskelijan tulee hakea jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Tutustu ohjeisiin ja Valviran RTA-opintojen AHOT-lomakkeeseen (word). Liitä ilmoittautumiseen mukaan täytetty AHOT-lomake sekä hyväksilukuun vaikuttavat liitteet. AHOT-lomake liitteineen tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.

Eurofins Expert Services Oy - AHOT ohje

Valvira RTA-opintojen AHOT-lomake

AHOT-menettelyn hinnasto:

AHOT-maksu: 650€ + alv 24%. Maksu hyvitetään kokonaishinnasta koulutukseen osallistuville henkilöille. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.
AHOT-hyvitys: 230€ + alv 24% /ahotoitu opintopiste. Hyvitys vähennetään koulutuksen kokonaishinnasta.

Esimerkkejä maksuista:

  • Kouluttautuja saa AHOT-menettelyn kautta hyväksiluettua yhteensä 5 opintopistettä. Tällöin 5 ahotoitua opintopisteitä hyvitetään seuraavasti: AHOT-hyvitys on 1426 € ja koulutuksen kokonaishinnaksi jää 14 074 € (sis. alv).
  • Henkilö käy läpi AHOT-menettelyn, mutta ei aloita koulutusta. Hänen tulee tällöin maksaa AHOT-maksu 806 € (sis alv.).
Viimeksi päivitetty: 10.4.2024