Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) henkilösertifiointiin valmentava koulutus

50 op, Academic Year 2023-2024, -
Pätevöidy asiantuntijaksi rakennusterveyden ja terveen sisäilman alalla!

Oulun yliopisto tarjoaa RTA-henkilösertifikaattiin valmentavaa koulutusta yliopistollemme ominaisella, monitieteisellä otteella. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena - etäopintoihin on helppo osallistua mistä vain. Koulutukseen sisältyvät käytännön harjoitukset suoritetaan Oulun yliopistolla. Koulutuksen jälkeen henkilösertifioinnin vaatimukset täyttävien on mahdollista hakea RTA-henkilösertifikaattia. Sertifikaatit myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Tervetuloa pätevöitymään ja oppimaan uutta kanssamme!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning
Study module

Toteutusaika

-

Hinta

12 500€ (+ alv 24%)

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatista tai jotka tarvitsevat rakennusterveysosaamista, esim. kosteus- ja kuntotarkastuksia tekevissä yrityksissä, julkisten ja yksityisten rakennusten omistajaorganisaatioissa, isännöinti- ja huoltoyhtiöissä, rakennuttaja- ja rakennusyhtiöissä, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa tai lupa- ja viranomaispuolella toimivissa organisaatioissa. Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien mahdollista hakea rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaattia. Sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Valmentavassa RTA-koulutuksessa käydään lävitse voimassa olevan asetuksen (545/2015) vaatimukset koulutuksen sisällöstä, jonka sisältö koostuu kolmesta eri osioista:

A osiossa perehdytään rakennusten sisäilman epäpuhtauksiin, homeeseen, bakteereihin ja terveysvaikutuksiin. Sisäilmaongelmia tutkitaan ja analysoidaan erilaisilla laboratoriomittausmenetelmillä ja välineillä sekä perehdytään epäpuhtauksien torjuntaan.

B osiossa tarkastellaan syvällisemmin rakennusfysiikkaa, rakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia, perehdytään rakenteiden ja materiaalien kuntotutkimusmenetelmiin, tuotantotekniikkaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Lisäksi perehdytään asiantuntijana toimimiseen sisäilmaongelmien oikeustapauksissa ja sopimustekniseen lainsäädäntöön.

C osiossa käydään lävitse ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaa sekä opetellaan niihin liittyviä mittaus- ja tutkimusmenetelmiä. RTA-koulutukseen osallistuvat perehtyvät edellä mainitun lisäksi syvällisemmin kuntoarvio- ja kuntotutkimusmenetelmiin, rakennetekniikkaan, lainsäädäntöön ja tekevät rakennusterveysasiantuntijan valmentavaan koulutukseen vaaditun opinnäytetyön.

Koulutukseen sisältyvät opintojaksot:

Lisäksi RTA-koulutukseen kuuluu opinnäytetyö (15 op).

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics
Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

-

Opetuskieli

Finnish
English

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

15

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija Emmi Alakärppä
emmi.alakarppa@oulu.fi
0504676904

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan erillisellä lomakkeella, johon löytyy linkki sivun yläosasta. Hakemuksen pakollinen liite on kopio tutkintotodistuksesta. Mikäli haet opintojaksojen hyväksilukuja AHOT-menettelyn kautta, tulee sinun liittää myös AHOT-lomake ilmoittautumislomakkeen liitteeksi (lisätiedot kohdassa Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)). Haku päättyy 6.8.2023.

RTA- ja SISA-koulutuksissa on yhteensä 15 aloituspaikkaa. Koulutus alkaa, jos RTA-koulutuksen aloittavia opiskelijoita on vähintään 10. Soveltuvan pohjakoulutuksen omaavista hakijoista koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutusmaksut

Koulutusmaksu sisältää teoria- ja menetelmäopinnot, opinto-ohjauksen sekä opinnäytetyön ohjauksen. RTA-koulutuksen kokonaishinta on 15 500€ (sis. alv 24%) , joka laskutetaan kolmessa erässä (3 x 5167€).

Mahdolliset hyväksiluvut otetaan huomioon erillisen hinnaston mukaisesti. Lisätiedot kohdassa "Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)".

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Opinnoissa on käytössä AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen), jota opiskelijan tulee hakea jo ilmoittautumisen yhteydessä. Tutustu ohjeisiin ja Valviran RTA-opintojen AHOT-lomakkeeseen (word). Liitä ilmoittautumiseen mukaan täytetty AHOT-lomake sekä hyväksilukuun vaikuttavat liitteet. AHOT-lomake liitteineen tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle (DL 06.08.2023).

Eurofins Expert Services Oy - AHOT ohje

Valvira RTA-opintojen AHOT-lomake

AHOT-menettelyn hinnasto:

AHOT-maksu: 650€ + alv 24%. Maksu hyvitetään kokonaishinnasta koulutukseen osallistuville henkilöille. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.
AHOT-hyvitys: 230€ + alv 24% /ahotoitu opintopiste. Hyvitys vähennetään koulutuksen kokonaishinnasta.

Esimerkkejä maksuista:

  • Kouluttautuja saa AHOT-menettelyn kautta hyväksiluettua yhteensä 5 opintopistettä. Tällöin 5 ahotoitua opintopisteitä hyvitetään seuraavasti: AHOT-hyvitys on 1426 € ja koulutuksen kokonaishinnaksi jää 14 074 € (sis. alv).
  • Henkilö käy läpi AHOT-menettelyn, mutta ei aloita koulutusta. Hänen tulee tällöin maksaa AHOT-maksu 806 € (sis alv.).
Viimeksi päivitetty: 12.6.2023