Searching skills, finding the evidence (OPEN UNI) - Lääketieteellisen tiedon hakeminen (AVOIN YO)

1 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay044114S

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu

Toteutusaika

-

Hinta

Course is free

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

The students read the book Searching Skills Toolkit. Finding the evidence. Second edition. De Brún C, Pearce-Smith N. BMJ Books, 2014 (e-Book in the library) and go through a question series in Moodle learning environment. The system gives the student feedback on the answers and tells whether she/he has passed or failed the course.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Lääketieteet

Oppiaine

5401 Lääketiede

Opetuskieli

englanti

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

It is recommended to complete course 044104S Evidence-based Medicine Toolkit before this course.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.3.2023