Ranskan alkeiskurssi I

5 op, Academic Year 2023-2024 , 904016Y
Parlez-vous français? Maailmassa on noin 300 000 000 ranskan puhujaa viidellä eri mantereella.
Kuulutko sinäkin tähän joukkoon?

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

50 €

Koulutuksen tiedot

Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset.

Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen.

Rakenteista tulevat tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämääräinen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Separate study right

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

8008 Kieliopinnot, ranska

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Vähintään 2 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille

Esitietovaatimukset

Ei vaadita aikaisempia opintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

study.languages@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 12.6.2023