Luonnonvalo ja rakentaminen (TÄYD KOUL)

10 op, Academic Year 2021-2022, 930105
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestää lukuvuonna 2021 - 2022 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Opintojaksolla perehdytään luonnonvalaistuksen (daylighting) suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojakson kuluessa tutustutaan eri aikakausien arkkitehtuurissa ilmeneviin luonnonvalon ilmaisumuotoihin. Opintojaksolla analysoidaan olemassaolevien sisätilojen luonnonvalaistusta ja tutkitaan julkisivu- ja valoaukotuskonsepteja, joilla voidaan tuottaa erilaisia luonnonvaloympäristöjä. Opintojakson sisältöihin kuuluu työskentelyä valaistuslaskennan ja valaistuksen visualisoinnin ohjelmistojen avulla. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimisprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.

Oulun yliopisto järjestää lukuvuonna 2021–22 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin. Varsinainen haku 60 op:n koulutukseen toteutettiin keväällä 2021.

Nyt järjestämme täydennyshaun, jonka kautta voi hakeutua kevään 2022 erillisiin opintojaksoihin. Näihin opintojaksoihin valitsemme harkinnan mukaan noin 5 – 10 opiskelijaa täydentämään nykyistä opiskelijaryhmää Oulussa.

Haettavana olevat kevään opintojaksot:

• Sisätilojen valaistus (10 op)
• Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op)
• Valo ja ihminen (10 op)

Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Sisätilojen valaistus -opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja. Luonnonvalo ja rakentaminen -opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi. Valo ja ihminen -opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi.

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Opinnoissa yksi opintopiste vastaa opiskelijalle 27 tunnin työpanosta. Hakijan on syytä huomioida opintojen vaatima työmäärä jo hakuvaiheessa, varsinkin jos opintoja aikoo suorittaa kokopäivätyön ohella.

Koulutus järjestetään Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opintoihin hakeudutaan opiskelijaksi joko Savonia-ammattikorkeakouluun tai Oulun yliopistoon.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Hakeminen

Haku 10.11. - 1.12.2021 (klo 23:59 mennessä)

Kevään koulutukseen valitaan opintojaksokohtaisesti noin 5–10 osallistujaa. Samalla hakemuksella voi hakea yhteen tai useampaan kevään opintojaksoon.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita täydennyskoulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä.

Hakijalta pyydetään myöhemmin toimittamaan pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.

Hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksistä sähköpostitse viikolla 49. Valittujen tulee vahvistaa tai perua osallistuminen 17.12.2021 klo 15:00 mennessä.

Oulun yliopisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2021-2022

Koulutusala

Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

0

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

5-10

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Henrika Pihlajaniemi
henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi
puh. 040 708 9865
Viimeksi päivitetty: 11.11.2021