Koulutusjärjestelmät (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay411007A

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana eurooppalaista koulutusjärjestelmää, EU:n koulutuspolitiikkaa sekä maailmanlaajuisia koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, sekä koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopintokokonaisuus sekä Kasvatus- ja sivistysteoria -opintojakso.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.9.2023