Kasvatustiede, aineopinnot (AVOIN YO)

35 op, Academic Year 2023-2024 , ayA250505

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

525 €

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Opintokokonaisuus muodostuu em. opintojaksoista.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopinnot

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.9.2023