Kansainvälinen yritysviestintä, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2024-2025 , ayA118001

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

375 €

Koulutuksen tiedot

Kansainvälinen yritysviestintä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita organisaatioiden viestinnästä, teknisestä viestinnästä ja markkinoinnista kotimaassa ja kansainvälisesti. Opintokokonaisuudessa painotetaan yhtäältä konkreettista viestintävälineiden hallintaa työelämän vaatimusten mukaisesti, toisaalta korostetaan eri kulttuuripiirien vaikutusta viestinnän sisältöön ja muotoon. Opintokokonaisuus tukee kieliaineissa tarjottavaa organisaatioviestinnän opetusta.

Kansainvälisen yritysviestinnän sivuainekokonaisuus 25 op antaa perustiedot organisaatioiden viestintään kuuluvista eri osa-alueista. Markkinointiviestintään, tekniseen viestintään, palvelumuotoiluun ja graafisen suunnittelun perusteisiin keskittyvät kurssit antavat kukin myös lyhyen katsauksen siitä, miten eri kulttuurit tulisi ottaa huomioon kyseisissä viestintätavoissa. Tämän lisäksi kokonaisuuteen kuuluu oma opintojaksonsa kulttuuri(piiri)en erityispiirteistä.

Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina, jotka voi suorittaa omaan tahtiin kunkin opintojakson keston puitteissa. Jokaisen opintojakson alussa on vähintään yksi etänä toteutettava infoluento käytännön asioista. Luennosta tehdään tallenne, johon voi tarpeen mukaan palata tai sen voi katsoa myöhemmin, jos ei pääse kuuntelemaan luentoa livenä. Opintojaksojen aikana järjestetään myös ohjaussessioita, joissa opettajalta on mahdollisuus kysyä tarkennuksia kurssitehtäviin ja muita käytännön asioita. Opintojaksoilla on käytössä myös keskustelualue, jota voi myös käyttää samaan tarkoitukseen. Kurssitehtävien tukena Moodle-ympäristössä on saatavilla sekä videoluentoja että kirjallista materiaalia joko pdf-muodossa tai linkkinä e-kirjoihin Oulun yliopiston kirjastossa.

Perusopinnot, 25 op:

- AY693395P Markkinointiviestintä 5 op
- AY693396P Palvelumuotoilu 5 op
- AY693397P Tekninen viestintä 5 op
- AY693398P Kulttuurit ja organisaatiot 5 op
- AY694000P Graafisen suunnittelun perusteet 5 op

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2024-2025

Koulutusala

Humanistiset alat

Oppiaine

1180 Kansainvälinen yritysviestintä

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Osallistujamäärä rajoitettu.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-yliopiston-neuvonta-ja-ohjauspalvelut
https://joy.oulu.fi/fi/yhteystiedot
Viimeksi päivitetty: 7.6.2024